Rusmiddelrådgivning og - behandling for unge under 25 år (U-turn)

Tilbuddet er for unge københavnere under 25 år, som ønsker hjælp til et problematisk forbrug af rusmidler (hash, alkohol, stoffer). Det består af anonym rådgivning og længerevarende behandling. Der er også tilbud til pårørende. Patient og pårørende skal henvende sig.

Aktivitet Behandling Gruppeforløb Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i København
 • Være under 25 år
 • Ikke have behov for medicinsk rusmiddelbehandling
 • Man kan også være pårørende/netværk til en ung under 25 år med rusmiddelproblemer.
Koncept ikon

Koncept

Tilbuddet er anonym rådgivning i form af samtaler med unge og pårørende. Hvis der er behov for mere hjælp, tilbydes længerevarende behandlingsforløb i form af individuelle samtaler, gruppe- og familiesamtaler.
Tilbuddet kombinerer samtaler med aktivitet (træning, musik, sund kost mm.)
Tilbuddet rummer også et kombineret skole- og behandlingstilbud for unge under 18 år.
Til forældre tilbydes et anonymt gruppeforløb. Det gælder også forældre, hvis barn ikke er i kontakt med tilbuddet.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Tilbuddet er frivilligt og anonymt
 • Man kan henvende sig uden tidsbestilling
 • Op til 5 samtaler til unge og pårørende
 • Mulighed for længere varende behandlingsforløb typisk i 6 – 8 mdr., hvor den unge kommer i tilbuddet 1-2 gange om ugen
 • Gruppetilbud til forældre med 5 mødegange.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
 • Øvrige henvender sig

Sagsbehandlere, lærere og andre sociale tilbud kan også henvende sig. 

U-turn
Studiestræde 47
1455 København K
Telefonnummer: 82 56 23 00
Mail: uturn@kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

U-turn
Studiestræde 47
1455 København K
Telefonnummer: 82 56 23 00

Åbningstider:
Mandag kl. 12-16 samt tirsdag til torsdag kl. 12-17