Rådgivning, familiebehandling og terapi til børn, unge og familier med rusmiddelproblemer (Barndom i Balance - Opvækst og Rusmidler)

Tilbuddet er til børn, unge og familier (0-25 år), der har problemer som følge af forældrenes brug af alkohol, hash eller stoffer. Det består af individuelle samtaler, familiesamtaler, legeterapi og gruppeforløb. Patient eller pårørende kan selv henvende sig.

Gruppeforløb Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Børn og unge (0-25 år) samt forældre til børn og unge (0-25 år)
 • Misbrug af alkohol, hash eller stoffer i familien/nære relationer til barnet eller den unge
 • Forældre, der selv er vokset op med misbrugende forældre
 • Tidligere misbrug af alkohol, hash eller stoffer hos forældre
 • Partner til en person med misbrug af alkohol, hash eller stoffer.
Koncept ikon

Koncept

Tilbuddet har fokus på at bearbejde svære oplevelser i familien som følge af misbrug af alkohol, hash eller stoffer i nære relationer til barnet eller den unge.

Tilbuddet består af individuelle samtaler, familiesamtaler og forældre-samtaler, og forløbet kan tilrettelægges i samarbejde med familien eller den unge.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Individuelle samtaler til børn og unge
 • Indholdet tilpasses i samarbejde med familien
 • Individuelle forældresamtaler
 • Børneaftaler med legeterapi (0-6 år)
 • Spædgrupper (0-1 år)
 • Børnegrupper (10-14 år)
 • Råd og vejledning
 • Unge grupper (15-25 år)
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henvender sig telefonisk
 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
 • Forældre henvender sig
 • Forældre henvender sig til personalet i skole eller dagtilbud

Barndom i Balance - Opvækst og Rusmidler

Suhmsgade 4, 1. sal
1125 København K
Tlf.: 33 17 20 10 (Mandag-torsdag kl. 8.30-15.30, fredag kl. 8.30-13.30)
E-mail: biba@kk.dk
Læs mere om Barndom i Balance - Opvækst og Rusmidler her

 

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand