Alkoholbehandling til voksne

Tilbuddet er for alle over 18 år, som ønsker at reducere eller stoppe deres alkoholforbrug. Gratis ambulant behandling med mulighed for at være anonym. Både dag-og døgnbehandling. Læge kan henvende sig telefonisk. Patient og pårørende skal henvende sig.

Gruppeforløb Medicinsk behandling Rådgivning Udredning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Være fyldt 18 år
 • Ønske at reducere eller stoppe alkoholforbrug.
Koncept ikon

Koncept

Tilbuddet består af medicinsk og sundhedsfaglig behandling, samtaler/gruppetilbud og mulighed for social støtte. Der er mulighed for både ambulant, dag- og døgnbehandling.
Typisk starter et forløb hos en sygeplejerske/SOSU med mulighed for afrusning og/eller abstinensbehandling samt vurdering af, om der er brug for medicinsk støtte (antabus, campral eller lign.).
I samarbejde med patienten lægges en individuel behandlingsplan. Her kan indgå gruppeforløb, individuelle samtaler og social støtte. Familie og pårørende kan inddrages i behandlingen.
Behandling af samtidig psykiatrisk diagnose og alkoholproblematik varetages i et koordineret samarbejde med distriktspsykiatrien.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Gratis behandling
 • Kan ofte starte behandling med det samme
 • Mulighed for at være anonym
 • Gruppeforløb og/eller individuelle samtaler
 • Afrusning og abstinensbehandling
 • Behandlingen tager udgangspunkt i individuelle ønsker og behov
 • Social støtte
 • Samarbejde med psykiatrien, hvis der er tale om både psykisk lidelse og alkoholproblemer.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henvender sig telefonisk
 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig

Lægen kan henvende sig telefonisk til overlæge Clemens Plickert på telefonnummer 21 16 90 35 for at drøfte konkrete sager angående alkoholproblemer.
Patienten kan bestille tid telefonisk eller online på hjemmesiden hos en af tre behandlingsenheder eller komme i åbningstiden uden tidsbestilling.

Rusmiddelbehandling Nyropsgade
Telefonnummer: 33 17 33 16

Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade
Telefonnummer: 33 17 80 40

Rusmiddelbehandling Spaniengade
Telefonnummer: 33 17 86 00

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for alle
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Rusmiddelbehandling Nyropsgade
Nyropsgade 7, 2. sal
1602 København V
Telefonnummer: 33 17 33 16
Åbningstider: Mandag til fredag ​​kl. 8-12. Mandag og torsdag også kl. 15-18.

Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade
Hørsholmsgade 20A
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 80 40
Åbningstider: Mandag til fredag ​​kl. 8-12. Mandag og torsdag også kl. 15-18.

Rusmiddelbehandling Spaniensgade
Spaniensgade 25
2300 København S
Telefonnummer: 33 17 86 00
Åbningstider: Mandag til fredag ​​kl. 8-12. Mandag og torsdag også kl. 15-18.