Alkohol specialistrådgivning til almen praksis (ASAP)

Tilbuddet er for alle praktiserende læger, som kan ringe til en lægekollega i kommunens alkoholbehandling og få rådgivning og viden om alkoholbehandlingsmuligheder. Læge kan henvende sig telefonisk.

Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Praktiserende læger i Københavns Kommune
  • Behov for rådgivning om alkoholrelaterede emner
Koncept ikon

Koncept

ASAP er et telefonrådgivningstilbud til de praktiserende læger i København og har til formål at støtte de praktiserende læger i opsporing og håndtering af københavnernes alkoholproblemer samt lette overgangen mellem almen praksis og den kommunale alkoholbehandling.

Tilbuddet tilbyder rådgivning og viden om alkoholbehandlingsmuligheder både de kommunale tilbud, og hvad de praktiserende læger evt. selv kan forsøge, hvis patienten ikke ønsker indskrivning i den kommunale alkoholbehandling.

Praktiserende læger kan ringe direkte til en lægekollega i alkoholbehandlingen to gange om ugen og få råd og vejledning. I øvrige tidsrum kan alkoholenhederne kontaktes via hovednumre

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • At patienten via sin egen læge kan få information om eksisterende alkoholbehandlingstilbud
  • At patienten via sin egen læge kan få information om sine rettigheder i forhold til alkoholbehandling
  • At patientens egen læge kan sparre direkte med læge med specialistviden om alkoholbehandling til fordel for den enkelte patient.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge henvender sig telefonisk
Lokationsnummer
5790002286490
Obs kommunikation via korrespondancemeddelse begrænser sig til patienter, der allerede er indskrevet i Københavns Kommunes rusmiddelbehandling

ASAP
Telefonnummer: 35 30 25 25
Telefontider: Mandag og torsdag kl. 13-14
Hjemmeside: www.rusmiddelbehandling.kk.dk/
Foreløbig er rådgivningstelefonen rettet mod almen praksis.

Tilbuddet omfatter brobygning til den kommunale alkoholbehandling i Københavns Kommune. Kontaktoplysninger hertil fremgår nedenfor i afsnittet 'Placering og åbningstider for tilbuddet'.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Rusmiddelbehandling Hørsholmsgade
Hørsholmsgade 20
2200 København N
33 17 80 40 (Mandag til fredag ​​​​​​kl. 8-12 samt mandag og torsdag kl. 15-18)

Rusmiddelbehandling Nyropsgade
Nyropsgade 7, 2. sal
1602 København V
33 17 33 16 (Mandag til fredag ​​​​​​kl. 8-12 samt mandag og torsdag kl. 15-18)

Rusmiddelbehandling Spaniensgade
Spaniensgade 25
2300 København S
33 17 86 00 (Mandag til fredag ​​​​​​kl. 8-12 samt mandag og torsdag kl. 15-18)