Alkohol og stoffer

Tilbud til patienter med alkohol- og/eller stofproblemer og deres pårørende.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Praktiserende læger i Københavns Kommune
 • Behov for rådgivning om alkoholrelaterede emner
 • Være fyldt 18 år
 • Ønske at reducere eller stoppe alkoholforbrug.
 • Være fyldt 18 år
 • Ønske om at reducere eller stoppe stofforbrug.
 • Være fyldt 18 år
 • Ønske om at reducere eller stoppe stofforbrug.
 • Bo i København
 • Være under 25 år
 • Ikke have behov for medicinsk rusmiddelbehandling
 • Man kan også være pårørende/netværk til en ung under 25 år med rusmiddelproblemer.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Børn og unge (0-25 år) samt forældre til børn og unge (0-25 år)
 • Misbrug af alkohol, hash eller stoffer i familien/nære relationer til barnet eller den unge
 • Forældre, der selv er vokset op med misbrugende forældre
 • Tidligere misbrug af alkohol, hash eller stoffer hos forældre
 • Partner til en person med misbrug af alkohol, hash eller stoffer.
 • Bo i Region Hovedstaden eller Region Sjælland
 • Være soldaterveteran