Samtaler om fysisk, psykisk og seksuel sundhed og trivsel for unge (Sundhedstjek)

Tilbuddet er en samtale for unge københavnere mellem 16 og 24 år om deres fysiske, psykiske og seksuelle sundhed og trivsel. Patient skal henvende sig. 

Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Være mellem 16 og 24 år
  • Bo i Københavns Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Sundhedstjek er en individuel samtale til unge om deres fysiske, psykiske og seksuelle sundhed og trivsel.
Samtalen varer op til 1 time. En sygeplejerske og/eller en psykolog varetager samtalen. Tilbud om en opfølgende samtale. Hjælper den unge med at få hjælp andre steder, hvis det vurderes relevant.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • En samtale om fysisk, psykisk og seksuel sundhed og trivsel
  • Samtalen varer op til 1 time
  • Samtalen er med en sygeplejerske og en psykolog
  • Tilbud om en opfølgende samtale.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig

Center for Børn og Unges Sundhed
Mimersgade 47A, 2. sal
2200 København N
Mail: sundhedstjek@kk.dk

Bestil tid ved at sende en sms til telefonnummer: 30 69 69 40

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Børn og Unges Sundhed 
Mimersgade 47A, 2. sal 
2200 København N 
Telefonnummer: 82 20 52 40