Unge

Tilbud til patienter i alderen 16-24 år.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Være mellem 16 og 24 år
 • Bo i Københavns Kommune.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være 12-23 år
 • Særlig sårbare unge, der lever udsatte liv.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være 15-22 år
 • Have symptomer på depression i let til moderat grad
 • Ikke have svær depression eller anden behandlingskrævende psykisk sygdom.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være 15-22 år
 • Kunne tale og forstå dansk
 • Have symptomer på angst i let til moderat grad
 • Ikke have svær angst, OCD eller anden behandlingskrævende psykisk sygdom.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 12-17 år
 • Have erfaring med selvskade og være plaget af aktuelle tanker om at skade sig selv
 • Tilbuddet er ikke for børn/unge, der falder indenfor psykiatriens målgruppe.
 • Bo i Københavns kommune
 • Være under 23 år
 • Være i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse/have tidlige tegn på spiseforstyrrelse eller tidligere have været i behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien
 • Tilbuddet er ikke for børn/unge, der falder indenfor psykiatriens målgruppe
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 3-17 år
 • Barn og forældre/værge har et behov for hjælp pga. manglende viden og kendskab til foreningslivet
 • Forældre/netværk kan bakke op om barnets deltagelse i fritidsaktiviteten.
 • Forældre/netværk kan kommunikere med FritidsGuiderne (herunder evt. en frivillig) på enten dansk eller engelsk - alternativt skal fagpersonen spille en rolle i dialogen med barnet og forældre/netværk
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 18 år.
 • For både voksne og unge under 18 år
 • Afhængig af nikotin
 • Have en smartphone eller computer
 • Læse og skrive dansk.
 • Bo i København
 • Være under 25 år
 • Ikke have behov for medicinsk rusmiddelbehandling
 • Man kan også være pårørende/netværk til en ung under 25 år med rusmiddelproblemer.
 • Den pårørende eller personen med demens skal bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 15-30 år
 • Have en forælder med demens.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Gælder for 0-17-årige for alle født før 2004
 • Gælder for 0-21 år for alle født efter 2004.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være barn eller ung under 18 år med en diagnose på autismespektret eller anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Unge under 23 år med en funktionsnedsættelse har mulighed for at få rådgivning
 • Barnet eller den unge skal være i målgruppen for Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 18 og 65 år
 • Have en autismediagnose eller anden varig funktionsnedsættelse
 • Have brug for viden om diagnosen og sparring.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have behov for træning for at kunne fastholde nuværende funktionsniveau
 • Barnet eller den unge må ikke allerede modtage et eksisterende tilbud om træning fx via sundhedsloven.
 • Være 15-22 år
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have oplevet symptomer på stress i mindst en måned
 • Kunne tale og forstå dansk
 • Ikke have behandlingskrævende psykisk sygdom
 • Have lyst til at lære at meditere.
 • Tilbuddet er primært rettet mod københavnere og fagpersoner, der beskæftiger sig med københavnere.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have diagnosen astma
 • Være barn eller ung i alderen 5-24 år.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Børn og unge (0-25 år) samt forældre til børn og unge (0-25 år)
 • Misbrug af alkohol, hash eller stoffer i familien/nære relationer til barnet eller den unge
 • Forældre, der selv er vokset op med misbrugende forældre
 • Tidligere misbrug af alkohol, hash eller stoffer hos forældre
 • Partner til en person med misbrug af alkohol, hash eller stoffer.