Underretning om børn og unge

Lægen skal underrette kommunen ved mistanke om mistrivsel og overgreb på børn og unge. Lægen kan henvende sig akut og ikke-akut.

Underretning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 18 år.
Koncept ikon

Koncept

Lægen har skærpet underretningspligt efter barnets lov og skal altid underrette kommunen ved mistanke om:

 • Mistrivsel
 • Ulovligt skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten
 • Behov for særlig støtte
 • Gravide med misbrugsproblemer
 • Omsorgssvigt og manglende forældreevne
 • Vold og overgreb
 • Seksuelle overgreb
 • Negativ socialkontrol
 • Omskæring

Ved viden eller mistanke om vold, seksuelle overgreb og groft omsorgssvigt skal lægen lave en akut underretning ved at tage telefonisk kontakt til Socialforvaltningen. Kommunen afgør, hvordan forældrene skal inddrages og om politi og børnehus skal inddrages.

Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henvender sig telefonisk
 • Læge henviser via online formular

Akut underretning på hverdage (mandag til onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 13-18, fredag ​​kl. 9-13)

 • Borgercenter Børn og Unge, Amager
  Telefonnummer: 33 17 23 37

 • Borgercenter Børn og Unge, Brønshøj-Husum-Vanløse
  Telefonnummer: 33 17 47 10

 • Borgercenter Børn og Unge, City-Østerbro
  Telefonnummer: 33 17 49 20

 • Borgercenter Børn og Unge, Nørrebro-Bispebjerg
  Telefonnummer: 33 17 40 15

 • Borgercenter Børn og Unge, Valby-Vesterbro-Kgs.Enghave
  Telefonnummer: 33 17 55 04

Akut underretning på hverdage efter lukketid (mandag til onsdag kl. 15-9, torsdage kl. 18-9, fredag ​​efter kl. 13)

 • Den Sociale Døgnvagt
  Telefonnummer: 33 17 33 33

Ikke-akut underretning (selvbetjening)

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune