Spædbørn og småbørn

Tilbud til patienter i alderen 0-5 år.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 18 år.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Familier med spæd- og småbørn.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have diagnosen astma
 • Være barn eller ung i alderen 5-24 år.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Mødre eller fædre opsporeret med efterfødselsreaktion via EPDS eller Gotland
 • Sundhedsplejersken vurderer, om et gruppeforløb er relevant.
 • Bo i Brønshøj, Vanløse, Nørrebro, Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave eller Amager
 • Gravid eller småbørnsfamilie (med børn fra 0-3 år) i sårbar og udsat position
 • Børn/familier med risiko for eller indikationer på begyndende mistrivsel.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have større mundmotoriske vanskeligheder (spise, dikke, savle samt udtale)
 • Ikke problemer i forhold til amning og flaskegivning.
 • Børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune
 • Ansatte på skole eller dagtilbud for børn og unge mellem 0-18 år i Københavns Kommune
 • Forældre til børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Gælder for 0-17-årige for alle født før 2004
 • Gælder for 0-21 år for alle født efter 2004.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Barnet skal være mellem 0-18 år
 • Barnet skal være visiteret til et særligt dagtilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Forældrene skal have ressourcer til at hjemmetræne
 • Der skal udfærdiges en børnefaglig undersøgelse efter Serviceloven § 50
 • Familien skal herefter godkendes til hjemmetræningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have lette sansemæssige eller motoriske udfordringer
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have en genoptræningsplan fra hospital.
 • Tilbuddet er primært rettet mod københavnere og fagpersoner, der beskæftiger sig med københavnere.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Børn og unge (0-25 år) samt forældre til børn og unge (0-25 år)
 • Misbrug af alkohol, hash eller stoffer i familien/nære relationer til barnet eller den unge
 • Forældre, der selv er vokset op med misbrugende forældre
 • Tidligere misbrug af alkohol, hash eller stoffer hos forældre
 • Partner til en person med misbrug af alkohol, hash eller stoffer.