Spædbørn og småbørn

Tilbud til patienter i alderen 0-5 år.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 18 år.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Familier med spæd- og småbørn.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Gravide, som er sårbare eller har nogle særlige problemstillinger, der kan have betydning for familiedannelsen
 • Graviditetsbesøgene er til gravide, som befinder sig på niveau 2-4 jf. Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorg (2015).
 • Bo i Københavns Kommune
 • Mødre eller fædre opsporeret med efterfødselsreaktion via EPDS eller Gotland
 • Sundhedsplejersken vurderer, om et gruppeforløb er relevant.
 • Bo i Brønshøj, Vanløse, Nørrebro, Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave eller Amager
 • Gravid eller småbørnsfamilie (med børn fra 0-3 år) i sårbar og udsat position
 • Børn/familier med risiko for eller indikationer på begyndende mistrivsel.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have større mundmotoriske vanskeligheder (spise, dikke, savle samt udtale)
 • Ikke problemer i forhold til amning og flaskegivning.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Familier med børn i alderen 0-6 år
 • Misbrug af alkohol, hash eller stoffer i familien
 • Forældre, der selv er vokset op med misbrugende forældre
 • Tidligere misbrug af alkohol, hash eller stoffer hos forældre
 • Partner til en person med misbrug af alkohol, hash eller stoffer
 • Ved aktivt misbrug henvises til misbrugscentrene inden opstart i Familieværkstedet.
 • Børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune
 • Ansatte på skole eller dagtilbud for børn og unge mellem 0-18 år i Københavns Kommune
 • Forældre til børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 18 år.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Barnet skal være mellem 0-18 år
 • Barnet skal være visiteret til et særligt dagtilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Forældrene skal have ressourcer til at hjemmetræne
 • Der skal udfærdiges en børnefaglig undersøgelse efter Serviceloven § 50
 • Familien skal herefter godkendes til hjemmetræningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have lette sansemæssige eller motoriske udfordringer
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have en genoptræningsplan fra hospital.
 • Barn eller forældre skal bo Københavns Kommune eller barnet skal gå i skole i kommunen
 • Børn og unge med nuværende/tidligere rusmiddel-/misbrugsproblematik i familien
 • Forældre og pårørende til børn og unge med rusmiddelproblematik i familien
 • Barnet/den unge kan være hjemmeboende, døgnanbragt eller udeboende.
 • Tilbuddet er primært rettet mod københavnere og fagpersoner, der beskæftiger sig med københavnere.