Socialt udsat

Tilbud til patienter, der har sociale problemstillinger.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Brønshøj, Vanløse, Nørrebro, Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave eller Amager
 • Gravid eller småbørnsfamilie (med børn fra 0-3 år) i sårbar og udsat position
 • Børn/familier med risiko for eller indikationer på begyndende mistrivsel.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have fysiske, psykiske eller sociale problemer.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 3-17 år
 • Barn og forældre/værge har et behov for hjælp pga. manglende viden og kendskab til foreningslivet
 • Forældre/netværk kan bakke op om barnets deltagelse i fritidsaktiviteten.
 • Forældre/netværk kan kommunikere med FritidsGuiderne (herunder evt. en frivillig) på enten dansk eller engelsk - alternativt skal fagpersonen spille en rolle i dialogen med barnet og forældre/netværk
 • Har et CPR-nummer og er berettiget til et dansk sundhedskort
 • Kan IKKE benytte almindelige tandplejetilbud
 • Særlige sociale problemer fx gadehjemløs eller bruger af herberg
 • Barn eller forældre skal bo Københavns Kommune eller barnet skal gå i skole i kommunen
 • Børn og unge med nuværende/tidligere rusmiddel-/misbrugsproblematik i familien
 • Forældre og pårørende til børn og unge med rusmiddelproblematik i familien
 • Barnet/den unge kan være hjemmeboende, døgnanbragt eller udeboende.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Flerfoldsgravide
 • Sårbare gravide.
 • Bo i Region Hovedstaden eller Region Sjælland
 • Være soldaterveteran