Skolebørn

Tilbud til patienter i alderen 6-15 år.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Være mellem 2 og 16 år
 • Gå i daginstitution, skole eller bo i Københavns Kommune
 • Have et BMI på 99-percentilen eller derover.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 13 til 15 år gammel og i udskoling
 • Begyndende psykisk mistrivsel – unge med alvorlige psykiske problematikker og/eller et stof- eller alkoholmisbrug vil blive ekskluderet fra et forløb.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have diagnosen astma
 • Være barn eller ung i alderen 5-24 år.
 • Være mellem 2 og 16 år
 • Gå i daginstitution, skole eller bo i Københavns Kommune
 • Have et BMI på 99-percentilen eller derover.
 • Børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune
 • Ansatte på skole eller dagtilbud for børn og unge mellem 0-18 år i Københavns Kommune
 • Forældre til børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 18 år.
 • Børn, der går i skole i Københavns Kommune.
 • Børn, der går i skole i Københavns Kommune
 • Børn i 0.-5. klasse
 • Børn med en BMI over eller lig med køns- og aldersjusteret BMI 25.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 12-17 år
 • Have erfaring med selvskade og være plaget af aktuelle tanker om at skade sig selv
 • Tilbuddet er ikke for børn/unge, der falder indenfor psykiatriens målgruppe.
 • Bo i Københavns kommune
 • Være under 23 år
 • Være i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse/have tidlige tegn på spiseforstyrrelse eller tidligere have været i behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien
 • Tilbuddet er ikke for børn/unge, der falder indenfor psykiatriens målgruppe
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 3-17 år
 • Barn og forældre/værge har et behov for hjælp pga. manglende viden og kendskab til foreningslivet
 • Forældre/netværk kan bakke op om barnets deltagelse i fritidsaktiviteten.
 • Forældre/netværk kan kommunikere med FritidsGuiderne (herunder evt. en frivillig) på enten dansk eller engelsk - alternativt skal fagpersonen spille en rolle i dialogen med barnet og forældre/netværk
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have større mundmotoriske vanskeligheder (spise, dikke, savle samt udtale)
 • Ikke problemer i forhold til amning og flaskegivning.
 • Bo i København
 • Være under 25 år
 • Ikke have behov for medicinsk rusmiddelbehandling
 • Man kan også være pårørende/netværk til en ung under 25 år med rusmiddelproblemer.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Barnet skal være mellem 0-18 år
 • Barnet skal være visiteret til et særligt dagtilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Forældrene skal have ressourcer til at hjemmetræne
 • Der skal udfærdiges en børnefaglig undersøgelse efter Serviceloven § 50
 • Familien skal herefter godkendes til hjemmetræningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have lette sansemæssige eller motoriske udfordringer
 • Bo i Københavns Kommune
 • Gælder for 0-17-årige for alle født før 2004
 • Gælder for 0-21 år for alle født efter 2004.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have en genoptræningsplan fra hospital.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være barn eller ung under 18 år med en diagnose på autismespektret eller anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Unge under 23 år med en funktionsnedsættelse har mulighed for at få rådgivning
 • Barnet eller den unge skal være i målgruppen for Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have behov for træning for at kunne fastholde nuværende funktionsniveau
 • Barnet eller den unge må ikke allerede modtage et eksisterende tilbud om træning fx via sundhedsloven.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Børn og unge (0-25 år) samt forældre til børn og unge (0-25 år)
 • Misbrug af alkohol, hash eller stoffer i familien/nære relationer til barnet eller den unge
 • Forældre, der selv er vokset op med misbrugende forældre
 • Tidligere misbrug af alkohol, hash eller stoffer hos forældre
 • Partner til en person med misbrug af alkohol, hash eller stoffer.