Gruppeforløb for mødre og fædre med efterfødselsreaktioner (Efterfødselsreaktionsgrupper)

Tilbuddet består af gruppesamtaler for mødre eller fædre i København med en efterfødselsreaktion. Tilbuddet er en del af et forløbsprogram. Læge kan sende korrespondance. Patient kan henvende sig.

Gruppeforløb
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Mødre eller fædre opsporeret med efterfødselsreaktion via EPDS eller Gotland
  • Sundhedsplejersken vurderer, om et gruppeforløb er relevant.
Koncept ikon

Koncept

Forløbene er lokalt forankrede i områderne og består af strukturerede gruppesamtaler ledet af en sundhedsplejerske, evt. i samarbejde med en psykolog.
Sundhedsplejersken vurderer, om det er relevant for mødre og fædre at deltage i efterfødselsreaktionsgrupper.

 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Sundhedsplejen tilbyder gruppeforløb til mødre og fædre med efterfødselsreaktion
  • Gruppeforløbet tilbydes i alle områder til kvinder og i nogle områder til mænd
  • Gruppeforløbet varetages af en sundhedsplejerske, evt. i samarbejde med en psykolog
  • Finder sted i kommunens lokaler i forskellige bydele.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge sender korrespondance til sundhedsplejen
  • Læge henvender sig telefonisk
  • Patient henvender sig
Lokationsnummer
579002008437

Læge kan også henvende sig telefonisk til den lokale sundhedspleje og derigennem få kontakt til patientens sundhedsplejerske.
Lægen kan sende korrespondance til Københavns Kommunes Sundhedspleje. Korrespondancen bliver herefter fordelt ud til lokalområdets sundhedspleje og herefter patientens sundhedsplejerske, som vil kontakte patienten.
Patienten kan henvende sig hos den lokale sundhedspleje eller deres egen sundhedsplejerske.

Kontaktoplysninger til tilmelding eller besøg

Lokalområde Amager (Sundhedspleje)

Lyongade 25, 2. sal
2300 København S
Telefon: 33 66 74 20
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15

 

Lokalområde Brønshøj/Vanløse (Sundhedspleje)

Jydeholmen 15, 3. sal
2720 Vanløse
Telefon: 33 17 59 33
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15

 

Lokalområde Indre By/Østerbro (Sundhedspleje)

Kristianiagade 9
2100 København Ø
Telefon: 23 11 18 16
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15

 

Lokalområde Nørrebro/Bispebjerg (Sundhedspleje)

Vibevej 9
2400 København NV
Telefon: 21 63 67 75
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15

 

Lokalområde Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave (Sundhedspleje)

Toftegårds Plads, Gammel Køge Landevej 3AB, 5. sal(A)
2500 Valby
Telefon:26 30 32 15
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Lokalområde Amager (Sundhedspleje)

Lyongade 25, 2. sal
2300 København S
Telefon: 33 66 74 20
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15

 

Lokalområde Brønshøj/Vanløse (Sundhedspleje)

Jydeholmen 15, 3. sal
2720 Vanløse
Telefon: 33 17 59 33
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15

 

Lokalområde Indre By/Østerbro (Sundhedspleje)

Kristianiagade 9
2100 København Ø
Telefon: 23 11 18 16
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15

 

Lokalområde Nørrebro/Bispebjerg (Sundhedspleje)

Vibevej 9
2400 København NV
Telefon: 21 63 67 75
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15

 

Lokalområde Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave (Sundhedspleje)

Toftegårds Plads, Gammel Køge Landevej 3AB, 5. sal(A)
2500 Valby
Telefon:26 30 32 15
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-15