Flygtninge og indvandrere

Tilbud til patienter, der er af anden etnisk herkomst.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation