Skole- og daginstitutionssocialrådgivere

Tilbuddet er for børn på alle folkeskoler og udvalgte fri- og privatskoler samt børn i daginstitutioner på udvalgte institutioner. Patient eller pårørende skal henvende sig.

Rådgivning Underretning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Børn på folkeskoler i Københavns Kommune
  • Børn i daginstitutioner i Københavns Kommune
  • Børn på udvalgte privatskoler i Københavns Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Skole- og daginstitutionssocialrådgiverne skal sikre en tidlig indsats overfor børn og familier med sociale vanskeligheder. Målet er, at der tidligt bliver taget hånd om begyndende vanskeligheder hos børn og deres familier, så det kan undgås, at deres problemer på sigt vokser sig store.

Skole- og daginstitutionssocialrådgiverne kan også sparre med personale på skolerne og institutionerne omkring bekymringsgrad og eventuel underretning. De kan også forklare og være brobygger for både personale og familier i kontakten med Socialforvaltningen.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Mulighed for at kontakte skole- og daginstitutionssocialrådgiverne ved behov for råd og vejledning vedrørende sociale vanskeligheder.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge henvender sig telefonisk
  • Patient henvender sig
  • Pårørende henvender sig
  • Forældre henvender sig til personalet i skole eller dagtilbud

Kontakt foregår til skole- og daginstitutionssocialrådgiveren på det aktuelle tilbud.
Skolesocialrådgivere og daginstitutionsrådgivere er tilknyttet hver af de 5 myndighedsenheder.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Sted ikon

Sted

Borgercenter Børn og Unge, Amager
Telefon: 33 17 23 37

Borgercenter Børn og Unge, Brønshøj-Husum-Vanløse
Telefon: 33 17 47 10

Borgercenter Børn og Unge, City-Østerbro
Telefon: 33 17 49 20

Borgercenter Børn og Unge, Nørrebro-Bispebjerg
Telefon: 33 17 40 15

Borgercenter Børn og Unge, Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave
Telefon:  33 17 55 04