Ældre

Tilbud til patienter over 65 år.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have fysiske, psykiske eller sociale problemer.
 • Have ophold i Københavns Kommune
 • Skal være fyldt 65 år
 • Ældre københavnere, som har et særligt behov for tryghed
 • Ensom og utryg i en grad, der begrænser ham/hende i hverdagen
 • Har ingen eller kun lidt behov for hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp)
 • Skal bo alene og kan ikke flytte ind i boligtilbuddet med en partner eller sambo
 • Ikke have fremadskridende hukommelsessvækkelse
 • Ikke have en urolig, udadrettet adfærd fx på grund af et misbrug eller en alvorlig psykisk lidelse.
 • Bo i København eller være pårørende til en der er bosat i København
 • Pårørende til borger der er fyldt 65 år
 • Være pårørende til en langvarigt syg eller svækket borger.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Skal opfylde et af følgende kriterier:
 • 1) Patientens ægtefælle eller pårørende skal aflastes i en kort periode på grund af ferie eller sygdom
 • 2) Patienten kan ikke opholde sig derhjemme på grund af omstændigheder som fx brandskade, renovering af bolig eller lignende.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Være godkendt til en plejebolig under 4-ugers garantien, men ikke kunne vente i eget hjem, fordi det vurderes, at:
 • 1) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til arbejdsredskaber til brug ved personlig pleje, fx lift-plejeseng
 • 2) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til, at patienten kan bevare sin mobilitet, fx forflytning fra seng til stol
 • 3) Boligens tilstand ikke gør det muligt at levere plejen og fx social rengøring ikke kan gennemføres
 • 4) Patienten kan ikke lades alene mellem hjemmeplejens besøg
 • 5) Gentagne indlæggelser kan forhindres
 • 6) Patienten er hjemløs med et omfattende behov for pleje, støtte og omsorg.
 • Være fyldt 65 år
 • Opleve mistrivsel
 • Have brug for hjælp til at trives bedre
 • Have lyst til at tale med en psykolog
 • Bo i Københavns Kommune
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en demensdiagnose
 • Let demens/tidlige fase af en demenssygdom
 • Kunne indgå i gruppebaseret træning
 • Ikke for rollatorbrugere eller gangbesværede.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Skal leve sammen med en ægtefælle/partner med demens.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Bo i eget hjem (ikke på plejehjem)
 • Skal selv have demens eller være familiemedlem, ven eller bekendt til en patient med demens
 • Ikke have brug for sundhedsprofessionel hjælp til måltid og toiletbesøg under deltagelse i Aftenhøjskolen.
 • For alle, der har brug for rådgivning om demens.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Skal bo i plejebolig eller modtage varig hjemmepleje
 • Kan IKKE benytte almindelige tandplejetilbud.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en varig nedsat funktionsevne efter kravene i Servicelovens § 112
 • Have et væsentligt behov for hjælpemidlet
 • Selv være i stand til at hente og transportere hjælpemidlerne hjem fra Kvikservice eller have pårørende som kan hjælpe.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Bo i Københavns Kommune eller være visiteret til f.eks. et bosted i Københavns Kommune
 • Alle trænings- og behandlingsmuligheder skal være udtømte
 • Der skal foreligge lægelige oplysninger
 • Der foretages en konkret og individuel vurdering af om kriterierne er opfyldte.
 • Være over 65 år
 • 70-årige, der bor alene, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for yderligere besøg vurderes
 • 75-årige og 80-årige tilbydes deltagelse i et informationsmøde om forebyggende hjemmebesøg
 • 81+ tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg
 • Sårbare ældre i alderen 65-81 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for yderligere besøg vurderes
 • Må ikke modtage både personlig pleje og praktisk hjælp fra kommunen eller en af kommunens private leverandører.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være 65 år eller ældre