Om siden

Sundhedstilbud.kk.dk er lavet til de praktiserende læger i Københavns Kommune. Den skal give et hurtigt overblik over de mange kommunale sundhedstilbud.

På hjemmesiden er samlet over 90 kommunale tilbud. Der er en kort beskrivelse af det enkelte tilbud, og hvordan der henvises til det. Det er også muligt at printe en side ud med relevante informationer til patienten. Det skal gøre det nemmere for praktiserende læger og praksispersonale at guide patienterne til tilbuddene.

Med hjemmesiden styrkes samarbejdet i det nære sundhedsvæsen til glæde for den enkelte patient.

Al indhold på hjemmesiden er kvalificeret af kommunens praksiskonsulenter, og Kommunalt Lægeligt Udvalg er styregruppe.