Vil du forbedre forløb for patienter med type 2-diabetes?

Giv dine patienter med diabetes bedre forløb med brug af to nye tilbud: Spørgeskemaet Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) og TværSam.

1 PATIENT RAPPORTEREDE OPLYSNING (PRO)

Alle læger i København får nu mulighed for at afprøve et digitalt, nationalt spørgeskema. Spørgeskemaet er til patienter med type 2-diabetes. Meningen er, at de får tilsendt spørgeskemaet og besvarer det digitalt inden deres årskontrol. Du modtager patientens besvarelse forud for årskontrollen, så du på forhånd har vigtige oplysninger om patienten og under selve årskontrollen kan have en mere fokuseret dialog.

Med spørgeskemaet bidrager patienterne med oplysninger om eget helbred og tilstand, og derfor bliver spørgeskemaet kaldt for Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Spørgsmålene i spørgeskemaet går blandt andet på helbred generelt, trivsel både fysisk og mentalt, hverdagen med diabetes, gener og symptomer, ønsker til ændringer osv.

Fordele ved at være med

Der er en række fordele for både dig og patienten ved at være med:

  1. Patienten får mulighed for mere inddragelse og større indsigt i og medindflydelse på eget behandlingsforløb
  2. Patienten er bedre forberedt til mødet med dig
  3. Du får øget fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte patient.
  4. Du får mere viden om patientens situation og tilstand.
  5. Det bliver nemmere for dig at tilrettelægge patientens forløb.
  6. Der kan komme en bedre struktur for opfølgning på behandling.

Derudover gør PRO, at du kan samle data for dine patienter og måle effekten af behandlingsforløb. Det samme gælder nationalt, hvor PRO bidrager til den nationale effektmåling.

Målgruppe
Målgruppen for spørgeskemaet er patienter med type 2-diabetes, der kan læse og besvare et spørgeskema på dansk. Spørgeskemaet kræver ingen store it-kundskaber – patienten kan vælge at få det tilsendt på sms.

Københavns Kommunes Center for Diabetes vil meget gerne samarbejde med almen praksis om PRO, fordi vi ved, at det giver værdi for alle parter. Vi søger derfor læger fra alle bydele til dette projekt.

HVIS DU VIL AFPRØVE PRO

Hvis du er interesseret i at afprøve PRO – eller i første omgang bare høre mere – kontakt da Marie Papadaki i Center for Diabetes på: ia68@kk.dk.

Tid brugt på PRO-aktiviteter honoreres efter aftale med Region H.

Læs mere om PRO 

Se spørgeskemaet

Læs mere om det nationale arbejde med Pro

Se film med Bjarne Jørgensen, almen praktiserende læge i København, fortælle om PRO

2 TVÆRSAM

Hvis du har praksis i Bispebjerg-Frederiksberg Hospital optageområde, har du mulighed for at blive en del af det veletablerede tværsektorielle fællesskab TværSam. I TværSam tilbyder vi:

  • Virtuelle konferencer hver 14. dag. Her har du mulighed for rådgivning, sparring og vidensdeling med udgangspunkt i cases fra egen praksis.
  • Gennemgang af egen diabetespopulation. Data opgøres og danner udgangspunkt for sundhedsfaglige drøftelser.
  • Mulighed for at henvise patienter, der ikke kommer til screening for øjne og fødder, til sammedagsscreening på hospital. Patienter, som ikke kommer i mål med deres behandling, tilbydes et længere personligt tilpasset forløb på hospital og evt. i kommunens Center for Diabetes.
  • Anvende og afprøve det digitale nationale spørgeskema PRO.

TværSam har kørt siden 2018 og har vist vejen for et tættere samarbejde mellem almen praksis, kommunale sundhedstilbud og hospitaler. Et samarbejde, der sikrer bedre patientforløb.

HVIS DU VIL MED I TVÆRSAM

Hvis du vil med i TværSam, kontakt da Lene Christensen i Center for Diabetes på: ac2q@kk.dk