Ung på vej – psykologsamtaler for 13-15-årige i mistrivsel

Ser du familier med 13-15-årige, der mistrives? Så henvis til familietilbuddet Ung på vej.

Ung på vej er et familieforløb målrettet udskolingselever i alderen 13-15 år, der oplever begyndende mistrivsel. Tilbuddet er et kort familieorienteret forløb, tilpasset den enkelte familie, hvor både den unge og en eller begge forældre får mulighed for at tale med en psykolog.  

Få strategier til at håndtere udfordringer

Psykologen hjælper familien med at få strategier og redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen og i den unges liv, hvilket er et vigtigt skridt i retningen af at fremme den unges mentale sundhed og trivsel. Formålet er at forebygge alvorlig psykisk mistrivsel, så problemerne ikke vokser sig så store, at det får betydning for den unges mulighed for at gennemføre grundskolen og få en ungdomsuddannelse.

Forløbet Ung på vej foregår i Center for Mental Sundhed på Nørrebro.  

Målgruppen

Målgruppen er 13-15-årige bosat i Københavns Kommune. Tilbuddet er målrettet udskolingselever, der i en periode oplever, at hverdagen er svær. Det kan være, at den unge føler sig trist, bekymret, stresset, vred, irriteret, udenfor eller at den unge har trukket sig fra aktiviteter og venner.

Tilbuddet retter sig ikke mod unge, der har en omfattende behandlingskrævende psykiatrisk/psykisk problemstilling eller behandlingskrævende misbrug.  

SÅDAN HENVISER DU

Du kan henvise til Ung på vej via den dynamiske henvisning.

Familier kan også henvises af skole-socialrådgivere, sundhedsplejersker, PPR-psykologer og UU-vejledere.

Tilbuddet er et pilotprojekt, der løber frem til udgangen af 2025.

LÆS MERE 

Læs mere om Ung på vej

Du kan også henvise patienten til at læse mere om tilbuddet, og hvordan et forløb kan se ud på www.mentalsundhed.kk.dk/vores-tilbud/ung-paa-vej-kbh