Underret straks ved vold og seksuelle overgreb på børn og unge

Du skal straks ringe til socialforvaltningen ved mistanke eller viden om, at et barn eller en ung er udsat for voldelige eller seksuelle overgreb.

Har du mistanke eller viden om, at et barn eller en ung er udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb? Så skal du omgående underrette Socialforvaltningen. Den slags akutte underretninger skal ske telefonisk, så forvaltningen kan handle hurtigt

Hvis din mistanke eller viden går på, at vold eller seksuelle overgreb er begået af forældre eller andre primære omsorgspersoner, må du ikke orientere forældrene eller omsorgspersonerne om din mistanke eller inddrage dem i underretningen.

I tvivl, om du skal underrette?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal underrette Socialforvaltningen, kan du ligeledes ringe til Socialforvaltningen og få råd og vejledning.

Generel mistrivsel

Er din bekymring ikke akut – hvilket vil sige, at den ikke går på vold og overgreb, men mere på generel mistrivsel – kan du lave en online underretning. Og gerne i samarbejde med barnet/den unge og familien. 

I Københavns Kommune har vi netop opdateret vores beredskabsplan ved bekymring om, at et barn eller ung er udsat for overgreb. Anledningen er den nye lovgivning ”Barnets lov”, der samler alle regler for særlig støtte til børn.

 

SÅDAN UNDERRETTER DU

Akut underretning på hverdage

 • Borgercenter Børn og Unge, Amager
  Telefonnummer: 33 17 23 37

 • Borgercenter Børn og Unge, Brønshøj-Husum-Vanløse
  Telefonnummer: 33 17 47 10

 • Borgercenter Børn og Unge, City-Østerbro
  Telefonnummer: 33 17 49 20

 • Borgercenter Børn og Unge, Nørrebro-Bispebjerg
  Telefonnummer: 33 17 40 15

 • Borgercenter Børn og Unge, Valby-Vesterbro-Kgs.Enghave
  Telefonnummer: 33 17 55 04

 

Akut underretning uden for åbningstiden

 • Den Sociale Døgnvagt
  Telefonnummer: 33 17 33 33

 

Ved tvivl, om du skal underrette:

 • Borgercenter Børn og Unge tlf. 33 17 42 24
 • Uden for normal åbningstid: Den Sociale Døgnvagt tlf. 3317 3333.

LÆS MERE

Find både telefonnumre, åbningstider og link til online underretning ved bekymring for generel mistrivsel

Sådan kontakter du Socialforvaltningen