Tværsektorielt møde med neurologiske patienter

Et tværsektorielt møde med neurologiske patienter skal fremme det sammenhængende patientforløb. Ny afprøvning er netop sat i gang.

Som noget nyt vil Neurologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital afprøve tværsektorielle rehabiliteringsmøder for neurologiske patienter. Det kommer til at foregå ved et møde mellem patienten og evt. pårørende, læger fra hospitalet, praktiserende læge og det kommunale tilbud. I afprøvningen vil der i alt blive gennemført 10 møder i Københavns Kommune. Du kan derfor opleve at blive inviteret til et sådan møde. Målgruppen i afprøvningen er patienter med nyerhvervet hjerneskade, der udskrives fra BFH med en genoptræningsplan til døgnophold i kommunen. Mødet vil foregå 6-8 uger, efter at patienten er udskrevet fra hospitalet.

Formålet er sammenhængende patientforløb

Formålet med det tværsektorielle møde er:

  • at give patient og evt. pårørende mulighed for at stille spørgsmål til neurolog om fx hjerneskade og følger herefter, prognose, regulering af medicin mm.
  • at følge op tværsektorielt på patientens skade og skadens omfang og derved sikre patienten, at indsatser koordineres
  • at understøtte et sammenhængende patientforløb.
     

Invitation og honorering

Det tværsektorielle rehabiliteringsmøde arrangeres af kommunen og afholdes virtuelt. Du bliver kontaktet om mulige mødedatoer og bliver inviteret pr. mail. Invitation følges op af korrespondancemeddelelse.

Mødet er sat til at vare 30 minutter. Efterfølgende skal du svare på et evaluerende spørgeskema, og det forventede tidsforbrug her er 10 minutter. 

Du vil blive honoreret via den midlertidige aftale om honorering af videokonferencer (ydelse 4485 ”videokonference pr. påbegyndte 10 min” 160,84 kr.) jf. Midlertidig aftale mellem RLTN og PLO vedrørende videokonferencer – COVID-19.

Har du spørgsmål til afprøvningen, kontakt da Christian Müller, der er praktiserende læge og repræsentant i styregruppen for projektet på mueller@dadlnet.dk.