Socialfaglig rådgivning ved demens

Fremtidsfuldmagt og værgemål ved demens? Fortæl dine patienter, at de kan få socialfaglig vejledning og rådgivning i Center for Demens. 

Har dine patienter spørgsmål om økonomi, lovgivning og rettigheder i forbindelse med demenssygdom? Så kan du fortælle dem, at de nu kan få vejledning hos en socialrådgiver i Center for Demens.

- Der er en del, der bekymrer sig om, hvad der skal ske, når de ikke længere selv er i stand til at træffe beslutninger om deres økonomi og personlige forhold. Her kan jeg tale med både dem og deres pårørende om, hvad der er af muligheder. Det kan fx være, hvordan de laver en fremtidsfuldmagt, siger socialrådgiver Mehrdad Ahooei fra Center for Demens.

Med en fremtidsfuldmagt kan din patient på forhånd bestemme, hvem der skal repræsentere patienten, hvis han eller hun i fremtiden får brug for det.


Telefonsamtale eller fysisk møde

Hos socialrådgiveren i Center for Demens kan dine patienter blandt andet få vejledning om:

  • Fremtidsfuldmagt
  • Værgemål
  • Økonomiske forhold ved flytning på plejehjem
  • Vejledning om ansøgning til førtidspension
  • Vejledning om ansøgning om eget valg af hjælper til personlige og praktiske opgaver jf. Lov om social service § 94.

Rådgivningen kan foregå både telefonisk eller ved et fysisk møde. Din patient skal bo i Københavns Kommune for at kunne gøre brug af tilbuddet.

SÅDAN HENVISER DU

Din patient eller patientens pårørende kan selv ringe direkte til rådgivningen i Center for Demens og booke tid til telefonrådgivning eller til et fysisk møde. 

Center for Demens
Henrik Pontoppidans Vej 2B
2200 København N

Telefon: 23 81 75 75