Samarbejde med kommunens akutteam

Når du kontakter kommunens akutteam, skal du samarbejde som beskrevet i Region Hovedstadens samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner.

Siden 1. februar 2020 har vi haft en samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden. I samarbejdsaftalen beskrives samarbejde, opgaver og arbejdsgange mellem de kommunale akutfunktioner, de praktiserende læger, hospitalerne og Region Hovedstadens Akutberedskab. Der er fokus på entydig placering af det lægelige behandlingsansvar og gensidige forpligtelser og kommunikation med de kommunale akutfunktioner.

Du har ansvar for behandling og ordinationer

Når du kontakter det kommunale akutteam vedrørende en patient, har du som læge ansvar for den behandling og de ordinationer, du iværksætter i samarbejde med akutteamets sygeplejersker. Du skal aftale behov for vurdering og alle ordinationer telefonisk med akutsygeplejersken, og du skal følge op med en korrespondancemeddelelse (KM) på patienten. Ordinationer på medicin varetages via FMK.

Oplys dit bagom-nummer

Når akutsygeplejersken har foretaget den indledende vurdering og målinger hos patienten, kontakter hun dig med henblik på at aftale en plan for patientens videre forløb. Du skal derfor oplyse dit direkte bagom-nummer og stå til rådighed for akutsygeplejerskens tilbagemelding. Hvis du ikke er til rådighed, skal du oplyse akutteamet om, hvilken læge der i dit fravær har behandlingsansvaret samt vedkommendes kontaktoplysninger.

Behandling i hjemmet

Akutteamet har fokus på at forebygge indlæggelser i samarbejde med almen praksis. Det betyder, at akutsygeplejerskerne har kompetencer til at igangsætte og varetage behandling i hjemmet, fx medicinsk behandling for pneumoni og UVI. Du aftaler med akutsygeplejersken, hvis han/hun skal tilse patienten flere gange over en periode, det kan være over timer eller dage, for at sikre sig effekt af behandlingen. Ved behov kan kommunen supplere akutteamets indsats med intensiveret hjemmepleje hos patienten.

Københavns Kommunens Akutteam arbejder efter Sundhedsstyrelsens ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner”.Akutteamet kører ud til patienter i eget hjem samt på plejehjem og rehabiliteringscentre alle ugens dage i tidsrummet kl. 7:30-22:00. 

Honorering – aftalt i overenskomsten

Det er aftalt i overenskomsten, hvordan de praktiserende læger honoreres for den kommunikation, der finder sted mellem den kommunale akutfunktion og lægen – både før, under og efter akutfunktionens sygeplejefaglige vurdering af patienten.

Sådan kontakter du akutteamet

Akutteamets sygeplejersker skal altid kontaktes på teamets visitationstelefon, når du vurderer, at der er behov for teamets kompetencer.

Telefon: 20 30 11 09

Når du kontakter akutteamet, skal du oplyse patientens cpr.nr., navn og adresse samt drøfte, hvilken behandlingsplan der er behov for hos patienten.