Rygsmerter? Henvis til rehabilitering

Du kan henvise patienter med længerevarende rygsmerter til rehabilitering og behandling i Københavns Kommune.

Målgruppen for den kommunale rehabilitering er nu også patienter med længerevarende rygsmerter og nakkerelaterede rygsmerter.

Patient udredt, men hæmmet på livskvalitet

Rygtilbuddet er for patienter, der er udredt og ikke vil have gavn af kirurgisk indgreb eller yderligere behandling, men hvor rygsmerter stadig hæmmer livskvaliteten. Rehabiliteringen kan også have et behandlingsmæssigt sigte.

Målgruppe for kommunal rehabilitering

Din patient skal være over 18 år og være bosat i Københavns Kommune. Derudover gælder følgende henvisningskriterier:

  • Smerter i over 12 uger på henvisningstidspunktet.
  • Længerevarende rygsmerter, hvor der tidligere er forsøgt træning i privat regi eller anden behandling uden klar bedring.
  • Patienter med særlige behov på grund af psykosociale faktorer, herunder ledighed, misbrug og psykiske vanskeligheder. Der kan fx være behov for tværfaglig og tværsektoriel koordination.
  • Kroniske rygproblemer med korterevarende forværringer, der kan afhjælpes i kommunalt tilbud.

Det er ikke en forudsætning, at alle punkter er opfyldt. Fx kan borgere med særlige behov på grund af psykosociale faktorer, herunder ledighed, misbrug og psykiske vanskeligheder, henvises selvom de har haft rygsmerter i mindre end 12 uger.

Henvisning til kommunalt tilbud forudsætter ikke, at der er afprøvet træning i privat regi.

Individuelt forløb eller holdforløb

Når du henviser en patient, vil patienten blive indkaldt til en individuel undersøgelse, hvor det vurderes om et rygforløb er relevant, og hvilket rygforløb der vil gavne patienten bedst. Hvis forløbet vurderes relevant, får patienten enten et individuelt forløb eller et holdforløb. For begge tilbud gælder, at der i forløbet indgår træning og vejledning i smertehåndtering og hensigtsmæssig adfærd i relation til rygsmerterne.

Rehabilitering ved rygsmerter foregår i Center for Genoptræning Nørrebro, Mimersgade 41, 2200 København N.

SÅDAN HENVISER DU

Du henviser via den dynamiske henvisning og bruger lokationsnummer: 5790000150953