Redskabet BASIC-Q styrker opsporingen af personer med demens

Kommunen vil opspore flere københavnere med demens og motivere til udredning hos egen læge.

Københavns Kommune er begyndt at anvende et nyt værktøj til tidlig opsporing af demens og kognitiv svækkelse hos borgere. Vi diagnosticerer ikke, men du kan opleve at modtage korrespondancemeddelelser, hvori vi informerer om, at vi har spurgt ind til tegn på demens hos din patient med værktøjet BASIC Q. Meddelelserne indeholder en kort beskrivelse af de symptomer på mulig demens, vi har observeret hos din patient.  

BASIC-Q - et samtaleredskab

BASIC er en kort kognitiv test udviklet til brug i klinisk praksis. BASIC-Q er et samtaleredskab / spørgeskema udviklet til anvendelse i kommunalt regi. Hverken BASIC eller BASIC-Q er diagnostiske redskaber eller screeningsredskaber.

BASIC-Q tages kun i anvendelse, hvor medarbejderen observerer tegn på demens eller kognitiv svækkelse med henblik på at afklare, om der bør igangsættes motiverende arbejde for at få borgeren udredt hos egen læge - og måske videre i hukommelsesklinik. Begge redskaber kan anvendes gratis.

Redskabet BASIC-Q er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens.

Nogle patienter underrapporterer symptomer

Vi har i Københavns Kommune stort fokus på at støtte borgeren i udredningsprocessen – blandt andet i dialogen med deres praktiserende læge. Nogle patienter har en tendens til at underrapportere deres symptomer over for egen læge, fordi de har manglende sygdomserkendelse. Her er kan det være til din gavn, at vi i korrespondancemeddelelsen beskriver de symptomer, vi har observeret. 

Gode første erfaringer

Foreløbigt er redskabet anvendt på 75 borgere. Ud af disse rejste resultatet mistanke om demens eller kognitiv svækkelse hos 52 borgere. Størstedelen af disse borgere gav kommunens medarbejdere lov til at sende en korrespondancemeddelelse til deres egen læge.

Medarbejderne bliver uddannet i at kende de tidlige tegn på demens, reagere på dem og anvende opsporingsredskabet BASIC Q. Tilbagemeldingen fra medarbejderne er positive – de oplever, at Basic-Q gør det nemmere og hurtigere at reagere på mistanke om kognitiv svækkelse eller demens.

Tilbud til patienter med demens

Københavns Kommune har en række tilbud til patienter i den tidlige fase af demenssygdommen. Det er tilbud, der kan forbedre livskvaliteten for både patient og pårørende. Det er muligt at få rådgivning og støtte samt at blive visiteret til et træningsforløb i Center for Demens.

Om BASIC OG BASIC-Q

BASIC-Q er en kommunal pendant til Brief Assessment of Impaired Cognition (BASIC), som er et værktøj udviklet til hurtig udredning af demens og valideret på de fem hukommelsesklinikker. Værktøjet har væsentligt højere diagnostisk træfsikkerhed end det nuværende standardværktøj Mini-Mental State Examination (MMSE) og er desuden hurtigere at anvende.

Læs mere om BASIC

Se Basic-Q-spørgeskemaet

Tilbud til dig om at deltage i afprøvning af opsporingsredskab

I perioden efteråret 2021 til sommeren 2022 gennemføres et valideringsstudie af Brief Assessment of Impaired Cognition (BASIC), der er en ny psykometrisk test til brug ved udredning af demens i bl.a. almen praksis. Dataindsamlingen involverer indtil videre seks almen praksis-klinikker, men der er brug for flere. Hvis du er interesseret i mere information om valideringsstudiet eller om mulighederne for at deltage i dataindsamlingen, er du velkommen til at kontakte professor ved Forskningsenheden for Almen Medicin, Frans Boch Waldorff via e-mail: fransw@sund.ku.dk.