Nyt udendørs tilbud på Vesterbro for patienter med KOL

Nu kan dine patienter med KOL få et rehabiliteringsforløb, som foregår udendørs i kommunens terapihave på Vestre Kirkegård på Vesterbro.

Center for KOL er placeret på Nørrebro, men nu kan dine patienter få et rehabiliteringsforløb på Vesterbro. Forløbet hedder ”Mærk naturen” og foregår i kommunens terapihave på Vestre Kirkegård. Forløbet består af træningsaktiviteter og øvelser for både det mentale og fysiske helbred. Målgruppen er derfor patienter med KOL, som har brug for at finde både fysisk og mental ro i hverdagen.

Center for KOL har også tilbud på Amager, hvor omdrejningspunktet er gåture i naturen.

Individuelt tilrettelagt forløb også for patienter med forstadie til KOL

Kommunens tilbud til patienter med KOL er dog stadig centreret om Center for KOL på Nørrebro, hvor dine patienter kan få et individuelt tilrettelagt forløb med fx træning, kostvejledning, madlavning, rygestop og samtaler om alkohol. Forløbet hedder Lev livet med KOL.

Center for KOL er både for patienter, der allerede har diagnosen, men også for patienter, der har et forstadie. Du kan også henvise patienter, selvom du ikke har mulighed for at lave en ny spiometri. 

Målgruppen for Lev livet med KOL er patienter, der:

  • Har diagnosen KOL eller et forstadie
  • Er over 18 år
  • Bor i Københavns Kommune
  • Er kognitivt velfungerende og delvist selvhjulpne.

 

Senfølger fra covid?

Har du en patient, der har haft Corona og fortsat har symptomer fra lungerne efter 12 uge, så har Center for KOL et tilbud om rehabilitering i form af træning og sygdomsmestring.

SÅDAN HENVISER DU

Du henviser via den dynamiske henvisning. Du skal henvise din patient til tilbuddet "Lev livet med KOL", uanset hvor din patient ønsker at være med. Sammen med patienten finder vi ud af, om patienten skal følge et forløb i Center for KOL, et forløb i terapihaven eller tilknyttes gåture på Amager – eller om patienten skal have det særlige tilbud for patienter med senfølger efter covid-19.

https://sundhedstilbud.kk.dk/somatisk-sygdomme/lungesygdomme/kol-rehabilitering-lev-livet-med-kol/