Nyt tilbud: Støtte til demensudredning

Nu kan dine patienter få støtte ved udredning af demens. Målgruppen er patienter, der ikke er i stand til at gennemføre en udredning alene.

Nogle patienter kan have behov for ekstra støtte og motivation før, under og efter udredning af en demenssygdom. Det kan være patienter, som ikke er i stand til at igangsætte eller gennemføre en udredning alene, og som ikke har et netværk til at støtte under forløbet.

Det er nu muligt at få denne støtte fra kommunens Center for Demens – Træning og rådgivning. Der er tale om et ikke-visiteret tilbud, som varetages af demenssygeplejersker i centret. Målet er, at flere københavnere får stillet en demensdiagnose rettidigt og oplever en central støtte gennem hele forløbet.

Målgruppen for støtte til demensudredning

Målgruppen for tilbuddet er patienter, som:

  • udviser tegn på demens, men ikke er udredt
  • er gået i gang med et udredningsforløb, men ikke har været i stand til at gennemføre det. Fx fordi patienten ikke er i stand til at gennemføre en udredning alene eller ikke har et netværk til at støtte under forløbet.

Indholdet i tilbuddet

Støtte til demensudredning kan blandt andet omfatte:

  • Indledende besøg i patientens eget hjem ved mistanke om demens.
  • Gennemførelse af opsporingsredskabet BASIC-Q.
  • Støtte til koordinering af aftaler og opfølgning med almen praksis og hukommelsesklinikken.
  • Aftaler om følgeskab til almen praksis eller i hukommelsesklinikken. Det kan både være demenssygeplejersken selv, en ledsager eller evt. en pårørende.
  • Støtte og deltagelse til undersøgelser, diagnosesamtale og afsluttende eller opfølgende samtaler i hukommelsesklinikken.
  • En tryg overdragelse til patientens demensforløbskoordinator i kommunen.

 

SÅDAN HENVISER DU

Du henviser din patient ved at sende en korrespondance til SUF visitation. Angiv i emnefelt: Støtte til demensudredning i Center for Demens. Du skal som udgangspunktet altid først have gennemført en BASIC eller MMSE.

Patient kan selv henvende sig

Patienten eller pårørende kan også selv henvende sig til Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning:
Telefon 23 81 75 75, www.demens.kk.dk