Nyt tilbud: psykologsamtaler til 13-15-årige i mistrivsel

Nu kan du henvise 13-15-årige i begyndende psykisk mistrivsel til psykologsamtaler i Center for Mental Sundhed.

Ung på vej er et nyt tilbud om psykologsamtaler til familier, hvor en 13-15-årig er i begyndende psykisk mistrivsel. Tilbuddet er målrettet udskolingselever, der i en periode oplever, at hverdagen er præget af bekymrende mistrivsel.

Psykologen hjælper familien med at få strategier og redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen og i den unges liv. Formålet er at forebygge alvorlig psykisk mistrivsel blandt elever i udskolingen, og at problemerne bliver så store, at det får betydning for den unges mulighed for at gennemføre grundskolen og få en ungdomsuddannelse.

Målgruppen for Ung på vej

Målgruppen er unge med begyndende psykisk mistrivsel. Mistrivslen kan fx handle om:

  • Fællesskab med jævnaldrende​: udfordringer ift. fysiske og digitale fællesskaber,​ ensomhed, mobning, konflikter, grænsesætning mm​.
  • Familie​relationer: udfordrende dynamikker og vilkår, skilsmisse mm.

Symptombilledet hos unge i målgruppen er lettere til moderate symptomer på stress, angst, depression og suicidale tanker.

Tilbuddet retter sig ikke mod unge, der har en omfattende behandlingskrævende psykiatrisk/psykisk problemstilling, herunder et behandlingskrævende stof- eller alkoholmisbrug. Den unge skal bo i Københavns Kommune.

Pilotprojekt

Tilbuddet Ung på vej er et to-årigt pilotprojekt. I 2023 kan 90 familier blive henvist til forløb, og i 2024 kan 180 familier blive henvist.

Foruden almen praksis kan fagpersoner såsom skolesocialrådgivere, sundhedsplejersker, PPR-psykologer og UU-vejledere henvise til Ung på vej.

 

SÅDAN HENVISER DU

Du henviser ved at bruge den dynamiske henvisning.

Læs mere om Ung på vej