Nyt tilbud om telemedicin til patienter med KOL

I hele landet etablerer kommunerne nu tilbud om telemedicin til patienter med KOL. Københavns Kommunes tilbud er som et af de første åbent og klar til at modtage henvisninger.

Har du KOL-patienter, som vil have gavn af løbende at blive monitoreret? Så kan du nu henvise til Københavns Kommunes nye tilbud TeleKOL.

Tryghed og mestring af sygdom

Patienten måler saturation, puls og vægt og svarer på spørgsmål om symptomer – alt sammen i eget hjem ca. en gang om ugen. Patienten sender målingerne til en monitoreringsansvarlig sygeplejerske i Center for KOL i Københavns Kommune. Sygeplejersken følger op på målingerne sammen med patienten via et skærmopkald. Patienten får udleveret alt nødvendigt udstyr inklusiv en tablet til videoopkald.

Formålet er at øge patientens sygdomsmestring, tryghed og livskvalitet og at forebygge forværringer og indlæggelser.

Du er fortsat behandlingsansvarlig

Tilbuddet kræver henvisning fra almen praksis, og som patientens læge vil du altid blive kontaktet, hvis patientens tilstand og/eller målinger kræver lægefaglig vurdering og eventuel justering i behandling. I tilbuddet støtter kommunen patienten i forhold til livskvalitet og sygdomsmestring, men det vil fortsat altid være egen læge, som er behandlingsansvarlig.

Målgruppen for TeleKOL

Målgruppen for tilbuddet er patienter med KOL i GOLD gruppe D eller patienter med en lettere grad af KOL, som ud fra en klinisk og/eller psykosocial vurdering skønnes at kunne have gavn af tilbuddet.

Patienten behøver ikke i forvejen at være i et forløb i Center for KOL.

SÅDAN HENVISER DU

Du henviser patienter til TeleKOL ved at bruge den dynamiske henvisning og vælge ”Telemedicin KOL”.

Bemærk, at hvis din patient har behandlingsansvarlig læge i hospitalsregi, så kan du ikke henvise.  

LÆS MERE

Læs mere om tilbuddet om TeleKOL