Nyt actioncard guider ved psykisk sårbare børn og unge

Tydeligere kommunikationsveje, brug af underretninger og rådgivningstilbud, kontakt til PPR/Tværfaglig support. Nyt actioncard viser vejen.

Et nyt actioncard beskriver kommunikationsveje mellem Københavns Kommune og almen praksis, når det handler om psykisk sårbare børn og unge. Det nye actioncard guider dig på tre områder:

  • Brug af underretninger og rådgivningstilbud fra Socialforvaltningen (SOF)
  • Kontakt til tværfaglig support/PPR, så dine lægelige oplysninger evt. kan kvalificeres
  • Kontaktindgange til konkrete indsatser på børne- og socialområdet

Actioncardet er udarbejdet i regi af KLU - Kommunalt lægeligt udvalg.