Ny undersøgelse viser positive effekter af diabetestilbud

Fald i HbA1c, bedre mental trivsel og reduceret diabetesstress. Rehabiliteringstilbud til københavnere med type 2-diabetes har god effekt.

En ny undersøgelse viser væsentlige resultater på en række centrale parametre for de københavnere med type 2-diabetes, som får et rehabiliteringsforløb på kommunens Center for Diabetes og Hjertesygdomme. Blandt resultaterne er et fald i HbA1c på 6,5 mmol/mol fra start til slut.

Undersøgelsen blev igangsat af centret selv tilbage i 2018 og havde til formål at belyse virkningen af ​​den kommunale rehabiliteringsindsats.

Positiv effekt

Undersøgelsen viser positive resultater på en række parametre:

  • HbA1c falder gennemsnitligt med 6,5 mmol/mol fra startmåling til afsluttende måling. Dette fast holdes seks måneder efter endt forløb.
  • Det systoliske blodtryk er faldet med 10,7 mmHG ved den afsluttende måling og falder yderligere seks måneder efter endt forløb.
  • Der sker en statistisk væsentlig forbedring i mental trivsel (WHO-5).
  • 46 % af borgerne i Center for Diabetes viser tegn på diabetes stress ved starten af ​​forløbet. Ved afslutning af forløb er andelen, der viser tegn på diabetesstress, halveret, og tendensen fastholdes seks måneder senere.
  • Flere borgere er fysisk aktive efter endt rehabiliteringsforløb.
  • Ni ud af ti borgere er motiveret for at tage ny viden og vaner i anvendelse.
  • Det er de rette borgere, der modtager rehabilitering i Center for Diabetes og Hjertesygdomme.


Dataindsamling og metode

Undersøgelsen er gennemført blandt 308 borgere, og dataindsamlingen foregik fra 2018-2021. Til indsamling af information om borgernes sundhedstilstand blev der udviklet et spørgeskema bestående af 60 spørgsmål. Derudover fik alle deltagere foretaget en række fysiologiske målinger: HbA1C og lipider, blodtryk og puls, taljemål, hoftemål, højde og vægt. Både spørgeskema og fysiologiske målinger blev indsamlet ved opstart af forløb, ved afslutning af forløb samt seks måneder efter afslutning.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte centerchef Charlotte Glümer tlf. 42551855, e-mail: FS0H@kk.dk