Ny aftale om honorar ved opstart af dosispakket medicin

En ny aftale skal øge opstart af dosispakket medicin hos patienter.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har i midten af december 2021 indgået en covid-aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om dosispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje eller plejehjem og botilbud.

Der er tale om en midlertidig ordning i en periode under Covid-19. Aftalen udløber den 1. april 2022. Aftalen har været drøftet i kommunalt lægeligt udvalg i Københavns Kommune, hvor PLO-K ytrede opbakning til aftalen.

Du honoreres med 450 kr. for opstart af dosispakket medicin hos en patient. Opstarten skal registreres med ydelseskode 4500.
Det er frivilligt og din beslutning, om du vil tilknytte patienterne til dosispakket medicin.

Formål med aftalen

Formålet med aftalen at øge medicinsikkerheden for patienter i stabile medicinforløb ved at apotekerne pakker medicinen i en tid, hvor der er pres på det kommunale sundhedsvæsen på grund af covid-19 situationen.

Kriterier for dosisdispensering

Målgruppen for dosispakket medicin er patienter, som er stabilt medicinerede, og hvor der ikke er forventning om ændringer i medicinen i nærmeste fremtid. Det er ikke en forudsætning, at en patients medicin har været stabil de seneste f.eks. tre måneder, som tidligere var et kriterie.

Apoteker leverer dosisdispenseret medicin i KBH

Alle apoteker har pligt til at levere ydelsen. Det er derfor stadig patienten, der vælger, på hvilket apotek han/hun vil hente sin dosispakkede medicin – eller hvorfra den skal bringes ud.

Sådan foregår det

Et forløb ser sådan her ud:

  1. De kommunale medarbejdere laver den første vurdering af, hvem der er egnet til dosispakket medicin. Når en borger findes egnet, indhenter medarbejderen samtykke til at kontakte borgerens læge. Kontakten foregår via korrespondancemeddelelse.
  2. Du skal herefter svare tilbage, om du finder patienten egnet eller ej.
  3. Hvis du finder patienten egnet til dosispakket medicin, skal du gennemgå og ajourføre patientens medicinkort. Herefter udsteder du en dosisrecept via FMK på medicinen, der skal dosisdispenseres. Og du stiler recepten til det ønskede apotek, som er noteret i korrespondancemeddelelsen.
  4. Herefter kontakter den kommunale medarbejder apoteket for opstart af dosisdispenseret medicin.
  5. Hvis patienten får hjælp til at indtage sin medicin, fortsætter dette som vanligt, og dosisrullerne kontrolleres ved opstart af ny dosisrulle.
  6. Hvis du vurderer, at en patient ikke er egnet til at overgå til dosisdispenseret medicin, skal du give besked til kommunen via korrespondancemeddelelse.

Læs mere

Du kan finde mere viden på nedenstående links:

Midlertidig aftale om dosispakket medicin i almen praksis
Spørgsmål og svar om dosisdispensering - Sundhedsdatastyrelsen
Vejledning for opstart af dosisdispensering
Vejledning ved ændring midt i doseringsperioden