Nu kan du igen henvise børn og unge med svær overvægt til Sund Vægt

Efter længere tids problemer virker Sund Vægts henvisningskanal igen, og du kan nu (gen)henvise børn og unge med svær overvægt til behandling.

Hvis du har henvist et barn eller en ung til Sund Vægt det sidste år, og du ikke har modtaget en mail om, at barnet eller den unge er blevet tilbudt behandling, så er det, fordi din henvisning desværre er gået tabt. Tekniske problemer har det sidste år gjort, at Sund Vægt med stor sandsynlig ikke har modtaget den henvisning, du har sendt. Problemet er nu løst, og du kan igen henvise børn og unge med svær overvægt til behandling.

Sund Vægt kan ikke se, hvilke henvisninger der er gået tabt, og vi opfordrer dig derfor til at genhenvise børn og unge med svær overvægt til behandling, hvis du har sendt en eller flere henvisning det sidste års tid.

Sund Vægt - behandlingstilbud med familiesamtaler

Sund Vægt er et behandlingstilbud til børn og Unge fra 2 til 16 år, som har svær overvægt. Et behandlingsforløb består af familiesamtaler, hvor én eller begge forældre deltager sammen med barnet eller den unge. Ved familiesamtalerne bliver barnet eller den unges helbred undersøgt, og familien arbejder med, hvad der skal til for, at barnet eller den unge opnår en sund vægt. Samtalerne tager altid afsæt i familiens hverdag. Foruden familiesamtaler kan behandlingen bestå af psykologsamtaler, ugentlige aldersopdelte motionstilbud til alle børn og unge mellem 6 og 16 år og madværksteder for hele familien.

Behandlingen er tværfaglig og en familie møder typisk 3-5 medarbejdere fra et tværfagligt team, hvor alle har faglig viden om overvægt. Teamet består af sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere, psykologer og en læge. Sammen hjælper de med individuelle løsninger, der kan skabe forandringer.

SÅDAN HENVISER DU

Du kan henvise et barn til Sund Vægt via den dynamiske henvisning. Vælg Kommune – Svær overvægt hos børn.

https://sundhedstilbud.kk.dk/problemstilling/over-og-undervaegt/behandling-af-svaer-overvaegt-for-boern-og-unge-sund-vaegt/