Kommuniker med jobcentrene via korrespondancemeddelelse

Læs praksiskonsulent Heidi Hedegaards gode råd om korrespondancemeddelelser.

Hvis du vil i kontakt med en sagsbehandler fra et jobcenter om en af dine patienter, kan du gøre det telefonisk eller per korrespondance. På mange måder er den skriftlige kommunikation dog at foretrække, så længe dit ærinde kan fattes kort. Dels fordi korrespondancen automatisk journalføres, og dels fordi du kan sende den, når det passer dig og uafhængigt af sagsbehandlernes træffetider. 

Korrespondancen sendes til lokationsnummer: 5790002281518 "LÆ-blanketter, supplerende kommunikation, København". Du kan også finde lokationsnummeret på sundhedstilbud.kk.dk

Jeg anbefaler, at du fremsøger lokationsnummeret i dit it-system, og markerer det som favorit. 

Stil spørgsmål og giv beskeder

Vær opmærksom på, at du udelukkende kan opstarte kommunikationen, hvis der foreligger en åben attest – altså en attestanmodning fra jobcentret, som endnu ikke er besvaret af dig. Her kan du fx stille uddybende spørgsmål eller give korte beskeder. 

En sagsbehandler fra et jobcenter kan derimod altid kontakte dig pr. korrespondance, og her kan du besvare korrespondancen, uanset om der foreligger åben attest eller ikke. 

Det skal påpeges, at korrespondancemeddelelse fra et jobcenter til dig i forbindelse med en udfyldt attest alene bør være af opklarende karakter. For eksempel hvis noget opleves uklart i din attestbesvarelse. Der bør ikke være tale om supplerende oplysninger i form af nye spørgsmål, som ikke i første omgang blev stillet i attesten. Dette kræver i udgangspunktet en ny attestanmodning.

Dette nyhedsbrevs gode råd kommer fra Heidi Hedegaard, der er praksiskonsulent i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.