Invitation til tværsektorielt samarbejde

Nu har du muligheden for at styrke indsatsen for dine patienter med type 2-diabetes og hjertesygdom. TværSam inviterer flere læger med.

Det tværsektorielle samarbejdsforum TværSam udvider og inviterer flere læger fra almen praksis til at deltage i samarbejdet om behandling og rehabilitering af mennesker med type 2-diabetes og hjertesygdom.

Hvis din praksis hører til Frederiksberg/Bispebjerg Hospitals optageområde, inviterer TværSam dig og dit praksispersonale med i samarbejdet om fælles patienter med type 2-diabetes og/eller hjertesygdom.

TværSam øger kvalitet i behandlingen

TværSam startede som projekt i 2018 og er nu blevet et permanent samarbejde. TværSam giver deltagerne en større forståelse af, hvad vi laver på tværs af sektorer, og sikrer hurtig rådgivning og viden fra specialisterne på hospitalet.  Data viser en øget kvalitet i behandling og kontroller. Flere patienter kommer nu til deres års- og øjenlægekontroller, og andelen, der modtager kommunal rehabilitering, er fordoblet.

30 minutters møde hver 14. dag

I TværSam er der tværsektorielle online-konferencer hver anden torsdag fra kl. 12.00-12.30. På disse møder diskuterer deltagerne medbragte patientcases og der bliver holdt små, faglige oplæg. Deltagerne siger blandt andet: ”Jeg har fået en større viden om, hvad der foregår i de andre sektorer” og Det er en god og effektiv måde, hvorpå jeg kan få hjælp til medicinske problemstillinger. Og så lærer jeg også af mine kollegaers patientcases”.

Udover diabetologi/endokrinologi handler møderne også om kardiologiske problemstillinger som for eksempel hypertension og dyslipidæmi. Der er på nuværende tidspunkt tilknyttet 26 læger og praksispersonale fra i alt 13 praksis.

Sådan kommer du med i TværSam:

Skriv til koordinator Gitte Lynge Hansen på e-mail: k39m@kk.dk.
Herefter får du nærmere information, og du bliver inviteret til kommende møder.

Læs mere om TværSam                   

Læs VIVEs evaluering af TværSam