Hjælp os med at bremse udviklingen i svær overvægt

Ny fremskrivning viser, at hver tredje voksne dansker vil have svær overvægt i 2040. Fokus på børn kan bremse udviklingen. Men vi har vi brug for din hjælp.

I 2040 vil ca. hver tredje voksne dansker have svær overvægt. Det fremskriver Statens Institut for Folkesundhed i et nyt notat fra 2024. For at bremse denne udvikling, skal vi have særligt fokus på børnene, lyder det i den forbindelse fra Nationalt Center for Overvægt.

Svær overvægt i barndommen kan have fysiske og psykosociale konsekvenser for barnet, blandt andet i form af forhøjet blodtryk og et negativt selvværd. Derudover øges risikoen for overvægt i voksenlivet. Svær overvægt kan føre til en række følgesygdomme som bl.a. type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. 

Henvis til kommunalt ”Sund Vægt”

Som praktiserende læge møder du børn og unge i din praksis, som vil have svær overvægt, og du har derfor en afgørende rolle i forhold til at være med til at bremse udviklingen. Du kan henvise til vores tilbud Sund Vægt, som er et behandlingsforløb i Københavns Kommune for børn, unge og deres familier. I forløbet mødes familierne helhedsorienteret af et tværfagligt team bestående af læger, sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere, socialrådgiver og psykologer.

Bred forståelse af sundhed

Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i vores Sund Vægt-model, som bygger på en bred forståelse af sundhed, hvor både fysisk, psykisk og social sundhed og trivsel indgår. Forløbet Sund Vægt foregår i Center for Børn og Unges Sundhed på Nørrebro.

Målgruppen for Sund Vægt

Du kan henvise børn mellem 2-16 år, som bor eller går i institution eller skole i Københavns kommune, og som har svær overvægt – det vil sige have et BMI på 97-percentilen eller derover.

LÆS MERE

Læs mere om Sund Vægt - tilbud til børn med svær overvægt.

Patienter kan læse mere på www.cbus.kk.dk

SÅDAN HENVISER DU

Du kan henvise børn og unge til tilbuddet via den dynamiske henvisning.

Se vejledning til dynamisk henvisning

Du kan også henvise via lokationsnummer: 5790002618666