Helene fik hjælp af Københavns Kommune til at realisere sin vision om en moderne praksis

Københavns Kommune kan hjælpe læger med at navigere i kommunens regler – blandt andet, hvis du vil udvide din praksis.

Læge Helene Kittel viser stolt rundt i sin praksis i Valby. Der er lyst og lækkert, og selvom hun åbnede i marts sidste år, virker her stadig helt nyt. I sin praksis har hun også ansatte læger, en uddannelseslæge en sygeplejerske og snart en jordemoder. Og så lejer hun en del af kvadratmeterne i lægehuset ud til en børnepsykolog og en audiologist. Her er plads nok, og hun har 4.800 patienter med sine tre kapaciteter.

Men det tog sin tid at komme hertil. For lokalerne var egentlig kun godkendt til kommunalt brug, og det tog lang tid at få de rigtige godkendelser. På grund af lægedækningsproblemer i København har kommunen nedsat et lille team, der arbejder på at hjælpe læger med at etablere sig eller udvide deres praksis i kommunen. Det gør de blandt andet ved at bistå med sagsbehandling og overblik over indgange i kommunen, og de kunne hjælpe Helene med at etablere praksis på Krumtappen.

Kun til kommunalt brug

I mange år havde Helene været i solopraksis i lokaler delt med en anden praksis og været på udkig efter et sted, hvor hun kunne udfolde sin vision om en moderne praksis.

Lokalerne på Krumtappen havde egentlig været ledige i flere år, og Helene havde også haft kig på dem flere gange. Men de mere end 500 kvadratmeter var for dyre for hende alene, og lokalerne var også mærket til kommunalt brug.

- Jeg ville gerne have praksis et sted, hvor jeg kunne have praksispersonale, hvor vi var flere og kunne trives bedre. Jeg var lidt på lånt tid mit gamle sted, så jeg var på udkig efter noget permanent, siger hun.

I 2018 besluttede Helene alligevel at give Krumtappen et forsøg. Hun ansøgte om dispensation om at bruge lokalerne til andet end kommunalt formål.
 

Fik pludselig flere kapaciteter

I marts 2018 begyndte hun at forhandle med ATP om en del af lejemålet. I august 2018 fik hun tildelt to ydernumre til sin egen kapacitet, fordi fire andre læger have drejet nøglen om. Det gjorde det muligt at tage hele lejemålet, som havde været for dyrt for hende med bare en kapacitet. Dele af det kunne udlejes til andre. Hun skulle dog først have lov til at bruge lokalerne til ikke-kommunalt formål. Og her kom Thomas Rye og Jacqueline Weber ind i billedet. De arbejder i Københavns Kommunes team for almen praksis og er lægernes indgang til kommunen. I forbindelse med ansøgningen om dispensation og ændring af lokalplanen til at bruge lokalerne til almen praksis fik hun brug for deres hjælp til at lette sagsarbejdet.
 

En kamp mod tiden

Det tager 8-9 måneder at få gennemført en ny lokalplan, som er det, der skal til, hvis man skal ændre lokaler med kommunalt formål til andet. Og i mellemtiden opstod et nyt problem.

- Jeg skulle aktivere mine nye kapaciteter, men det kunne jeg ikke, før jeg fik de nye lokaler. Jeg fik lov til at beholde dem, mod at de skulle aktiveres senest 1. marts 2020. Og så skulle bl.a. Thomas og Jacqueline skubbe på, for at dispensationen gik igennem, så vi kunne nå at bygge om, og jeg kunne flytte ind, inden kapaciteterne skulle aktiveres, fortæller Helene.

- Vi har jo lægemangel i København, og derfor er vi i kommunen meget interesserede i at hjælpe læger med at etablere sig eller udvide en allerede eksisterende praksis. Vores håb er, at mange som Helene vil tage kontakt til os, hvis de møder udfordringer i det kommunale system med at etablere sig. Vi står parate til at hjælpe lægerne med at få svar på deres spørgsmål, ligesom vi forsøger at guide dem i den rigtige retning, når det f.eks. gælder ansøgninger, eller hvad lokalplanen tilsiger i netop deres område, siger Thomas Rye.
 

Kommunens hjælp har gjort det muligt at slå rod

Det lykkedes. En ny lokal plan blev vedtaget i september 2019, og der kunne bygges på Krumtappen. Helene flyttede ind 1. marts 2020 og kunne aktivere sine kapaciteter. Selvom det var en lang proces, skal det ikke afskrække andre læger fra at følge hendes eksempel, mener hun. Særligt ikke med en vigtig sparringspartner fra kommunen.

- Det har været en rigtig stor støtte at have Thomas og Jacqueline som tovholdere og som nogen, man kan spørge til råds. Det er rart at vide, at der er nogen, man kan ringe til; at have et navn og et ansigt på den person. Med deres hjælp kan jeg slå rødder her, og det er virkelig dejligt, slutter hun.

BRUG FOR HJÆLP?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kontakt da chefkonsulent Thomas Rye fra Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen på mail er3j@kk.dk eller telefon 51 62 59 54.