Gratis tilbud til alle pårørende i Københavns Kommune

Det kan være svært at være pårørende til en langvarigt syg eller døende. Vi tilbyder både kurser, vejledning og temamøder. Også online.

Pårørende står ofte i en svær situation, når de har alvorlig sygdom tæt inde på livet. De skal både tage sig af alt praktisk og er samtidig følelsesmæssigt involverede.

Københavns Kommune har flere forskellige tilbud til pårørende:

  1. Pårørendekurser: et gruppebaseret kursus efter LÆR AT TACKLE-tilgangen
  2. Pårørendevejledningen: en-til-en vejledning med en pårørendevejleder
  3. Temamøder: møder med inviterede oplægsholdere, som tager forskellige tematikker op.

1 Pårørendekursus: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

På kurset ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” får de pårørende vejledning til at mestre hverdagen som pårørende. De får konkrete værktøjer og støtte, og møder samtidig andre pårørende i samme situation.

Formålet med kurset er at forebygge mistrivsel, ensomhed og stress ved at gøre pårørende bedre i stand til at mestre de psykiske, fysiske og sociale belastninger som følge af deres situation. 
 
Der er 10-15 kurser om året, og kurserne ledes af frivillige, erfarne pårørendevejledere.

Kurserne tilbydes både fysisk og online.

 

2 Pårørendevejledning en-til-en

Er din patient ikke klar til et kursus, kan han/hun i stedet få individuelle samtaler med en pårørendevejleder. Samtalerne kan foregå enten telefonisk eller ved et personligt møde. Det er et fortroligt rum, og din patient har mulighed for at være anonym. Samtalerne kan handle om alt fra trivsel, svære følelser eller konkret vejledning i kommunens tilbud. 

3 Temamøder

Pårørendevejlederne tilbyder også temamøder for pårørende. Der vil typisk være et oplæg ved en af pårørendevejlederne eller en anden fagperson, og der vil være god plads til at stille spørgsmål. Emnerne vil typisk være relevante for pårørende til mennesker i ældreplejen, men alle er dog velkomne til at deltage, da mange informationer kan være til gavn for stort set alle pårørende.

SÅDAN HENVISER DU
Både kursus, vejledning og temamøder er gratis og kræver ikke en henvisning.

Læs om kurser til pårørende, målgruppe m.m.

Læs om vejledning til pårørende, målgruppe m.m.

Se andre tilbud til pårørende

Patienten kan også selv ringe til kommunens pårørendelinje og høre mere.
Telefon 5164 9030.
Linjen er bemandet af kommunens fem pårørendevejledere alle hverdage fra kl. 8-15.