Gratis psykologsamtaler til ældre i København

Alle københavnere over 65 år, som mistrives mentalt, kan nu benytte sig af nyt kommunalt tilbud om gratis psykologhjælp.

Ser du ældre patienter i din konsultation, der mistrives psykisk, kan du nu henvise til gratis psykologsamtaler i Center for Mental Sundhed. Tilbuddet er til patienter fra 65 år.

Tab, sorg og tanker om døden
De ældre, der allerede nu benytter tilbuddet, kommer med forskellige problematikker:

  • Tab af ægtefælle og brug for hjælp til at bearbejde sorgen.
  • En ny hverdag med sygdom og funktionsnedsættelser, enten hos sig selv eller en ægtefælle.
  • Livsfortrydelser eller tanker om døden.

Mange oplever, at samtaler med en psykolog kan være en god hjælp.

- Som psykologer har vi særlig viden om de tanker og følelser, der kan opstå som følge af vanskelige livssituationer. Gennem samtaler hjælper vi den enkelte med at finde vej i det, som er svært, siger Trine Zimmer, psykolog i Center for Mental Sundhed.

Målgruppen for tilbuddet

For at få individuelle psykologsamtaler skal din patient:

  • være fyldt 65 år og bosat i Københavns Kommune
  • opleve mistrivsel
  • have brug for hjælp til at trives bedre
  • have lyst til at tale med en psykolog.

Op til 8 samtaler

Tilbuddet giver mulighed for at få op til otte samtaler med en psykolog, og samtalerne kan finde sted enten i Center for Mental Sundhed eller hjemme privat hos din patient.

Tilbuddet er ikke helt nyt, da Center for Mental Sundhed siden efteråret 2020 har tilbudt gratis psykologhjælp til ældre, som samtidig får andre sundhedsydelser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Men det er nyt, at tilbuddet gøres bredt tilgængeligt for alle over 65 år, som er i psykisk mistrivsel og har særlig brug for hjælp.

SÅDAN HENVISER DU

Du henviser via den dynamiske henvisning.
Læs mere om tilbuddet og henvisning til "Gratis psykologsamtaler til ældre"

Patienten kan dog også selv henvende sig til Center for Mental Sundhed. Får patienten hjemmepleje eller andre tilbud i ældreplejen, kan kommunens sundhedspersonale også henvise direkte.