Film om forebyggelse på din infoskærm i venteværelset

Har du en infoskærm i dit venteværelse? Så kan du nu vise film om udvalgte kommunale tilbud inden for forebyggelse.

Nu kan du via din infoskærm i dit venteværelse informere patienter om nogle af de mange tilbud, de kan gøre brug af i kommunen. Du kan nemlig nedenfor downloade syv små film om udvalgte tilbud inden for forebyggelse. Filmene er uden lyd, så de ikke forstyrrer.

Angst, astma, demens, diabetes, KOL, kræft etc.  

De seks film handler om de mange forebyggelsestilbud i følgende kommunale centre: 

  • Center for Børn og Unges Sundhed
  • Center for Demens
  • Center for Diabetes og Hjertesygdomme
  • Center for Kræft og Sundhed
  • Center for Lungesygdomme
  • Center for Mental Sundhed

Derudover er der en film om tilbud om ryge- og nikotinstop.

Trykte pjecer stadig muligt

Er du fortsat interesseret i at have trykte pjecer i din praksis, kontakt os da på pjecer@suf.kk.dk