Dosispakket medicin frigiver tid

Læge Torben Larsen: Det kan være svært i starten, men dosispakket medicin betyder mindre arbejde med løbende at forny recepter.

- Som med alt andet nyt kan det være lidt tungt at komme i gang. Men det er investeringen værd, for det frigiver tid. Sådan siger Torben Larsen, der er praktiserende læge med klinik på Amagerbrogade. Redaktionen mødte ham en eftermiddag til en snak om hans oplevelser med at sætte patienter på dosispakket medicin.

- Jeg slipper for de mange receptfornyelser, jeg normalt skal håndtere. Når jeg har sat en patient på dosis, så ruller det. Og det kan mærkes på mit tidsforbrug, siger Torben.

Samtidig vægter det også højt for ham, at risikoen for fejldosering er minimal ved dosispakket medicin.

FMK kan drille, men så er det heller ikke værre

Et element, der har drillet Torben i starten, er det Fælles Medicinkort.

- FMK arbejder simpelthen ikke godt sammen med dosis – der er ingen tvivl om, at vi læger kunne ønske os, at det spillede bedre sammen. Men når det er sagt, så er det heller ikke sværere, det handler bare lige om at få det lært, siger Torben.

Bedre brug af medarbejdernes tid

Torben er meget bevidst om situationen med mangel på medarbejdere i ældreplejen.

- Jeg er selvfølgelig interesseret i, at der er kompetente medarbejdere på plejehjemmene og i hjemmeplejen til at støtte mine ældre patienter. Og når der er mangel på medarbejdere, giver det mening at se på, om vi kan gøre noget anderledes. Og her kan dosispakket medicin gøre en stor forskel, siger han.

Torben er plejehjemslæge på Ørestadens Plejecenter. Her startede han med at sætte alle sine patienter fra én afdeling på dosis – selvfølgelig efter at have aftalt det med dem hver især. Det kunne straks mærkes, og forstanderen på plejehjemmet var meget interesseret i at få resten af beboerne på dosispakket medicin.

Torbens råd: afsæt tid, og opret dosispakning for flere patienter

Københavns Kommune har nu gjort dosispakket medicin til førstevalg, og det synes Torben er rigtig godt, for det kommer til at rykke noget.

- Alle vi læger kommer nu til at få henvendelser fra den kommunale hjemmepleje om patienter, der gerne vil overgå til dosispakket medicin. Og det er godt, for så kan man få patienterne oprettet på én gang. Min oplevelse var i hvert fald, at da jeg satte mig med 5-8 patientjournaler på én gang og fik dem sat på dosis, så krævede de første noget mere tid end de sidste. Når man lige får det lært, så tager det ikke lang tid. Så det er klart mit råd at afsætte 1-2 timer og få oprettet dosispakningen for en håndfuld patienter på én gang, siger Torben.

Samtidig med at dosispakket medicin nu er førstevalg, tilbyder Københavns Kommune også undervisning, hvor en læge, der er ekspert i dosispakket medicin, underviser læger i København én til én i at oprette patienter i lige netop det it-system, den enkelte læge bruger. Og her giver Torbens råd mening – at oprette en håndfuld patienter på én gang i forbindelse med undervisningen.

Mere tryghed for de svage patienter

En af de ting, Torben ofte hører blandt sine lægekollegaer, er bekymringen for de svage hjemmeboende patienter – om hjemmeplejen så ikke længere kommer og holder øje med den generelle tilstand og udvikling hos den ældre.

- Jeg kan godt forstå den bekymring, men har vi patienter, vi er bekymrede for, kan vi anmode kommunen om at visitere den ældre til besøg, der faktisk har til formål at holde øje. Det er for mig langt bedre brug af ressourcerne, siger Torben.

Hospitalerne kan lave rod – men er nu blevet langt bedre

Torben sidder i en tværsektoriel arbejdsgruppe i Sundhedsklynge Byen, hvor både region, almen praksis og kommune er repræsenteret. Her er han med i arbejdet med at udbrede dosispakket medicin.

- Hospitalerne har ikke været gode til at håndtere dosispakket medicin. Bliver en af mine patienter indlagt, har hospitalet hidtil sat dosisrecepten i bero. Og så er der et stort oprydningsarbejde for mig, når patienten bliver udskrevet igen. Det forsøger vi at lave om på. Vi har i Sundhedsklynge Byen et samarbejde med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om at håndtere dosisdispensering bedre i Sundhedsplatformen, så recepterne fortsat er gyldige ved udskrivelse. Og jeg ved, at der i regi af Sundhedsklynge Syd også bliver arbejdet for at fremme dosispakket medicin på Amager Hvidovre Hospital, siger Torben.

Flowchart, hotline og undervisning

Arbejdsgruppen i sundhedsklyngen har også igangsat andre initiativer, der skal understøtte overgangen til dosispakket medicin. Det gælder fx det flowchart, alle læger i Københavns Kommune har fået tilsendt med posten. Et lamineret skema, der viser arbejdsgange hos henholdsvis almen praksis, apotek og kommune.

Arbejdsgruppen er også initiativtager til den hotline, der er oprettet, hvor læger og andet praksispersonale kan få svar på spørgsmål om dosispakket medicin.

- Der er mange tiltag i gang for at hjælpe os læger og gøre det hele lidt nemmere. Og det er godt, for der er ingen tvivl om, at dosispakket er det nye, som vi alle sammen kommer til at bruge langt mere hos vores ældre patienter – i hvert fald dem, der får hjælp af kommunen. Ellers hænder sundhedsvæsenet ikke sammen. Der er ingen grund til at kommunens sygeplejersker skal bruge tid på at dossere. Det er spild af ressourcer, som kan bruges bedre andre steder, når en pakkerobot kan gøre arbejdet meget hurtigere og tilmed meget mere sikkert og præcist. Så det er bare med at komme i gang, slutter Torben.