Dosispakket medicin er nu førstevalg i København

Alle, der har brug for hjælp til at få doseret sin medicin, vil som udgangspunkt blive tilbudt dosispakket medicin.

I Københavns Kommune er der stor fokus på medicinsikkerhed, og samtidig vil vi gerne bruge vores ressourcer bedst muligt. Derfor har kommunen nu indført dosispakke medicin som førstevalg. Det betyder konkret, at borgere, som har brug for hjælp til at få deres medicinpakke i doser, som udgangspunkt vil blive tilbudt dosispakke medicin, hvis vi vurderer, at de er egnede til denne leveringsform. Det er naturligvis fortsat dig som læge, der endeligt skal vurderes, om dine patienter er egnede til dosispakke medicin. 

Sikkerhed og bedre brug af ressourcer

Vi ved, at der sker langt færre medicinfejl, når borgerne får deres medicin dosispakket. Samtidig ved vi fra en række undersøgelser, at en øget brug af dosispakket medicin vil være med til at frigive tid, så personalet på plejehjemmene og i den kommunale hjemme- og sygepleje frem for kl. pakke medicinen manuelt kan bruge mere tid med borgerne til pleje og omsorg. Dette kan forhåbentlig resultere i færre henvendelser til almen praksis og i bedste fald færre indlæggelser.

Beslutningen om dosispakke medicin som førstevalg ligger helt i tråd med udmeldingen fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat under sundhedsreformen maj 2023. Arbejdsgruppen, der består af Danske Regioner, KL, Danmarks Apotekerforening og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, anbefaler øget brug af dosispakke medicin for kl. aflaste andre dele af sundhedsvæsnet og styrke patientsikkerheden.

For at det skal lykkes, er der brug for, at almen praksis tager godt imod de tilbud, som Københavns Kommune har iværksat, og som skal være med til at lette almen praksis' arbejde i forbindelse med, at flere borgere overgår til dosispakke medicin – fx et tilbud om  undervisning , en hotline  til spørgsmål om dosispakket medicin og et workflow , der viser arbejdsgange hos henholdsvis kommune, apotek og almen praksis.