Demens: Ny pårørendegruppe for etniske minoriteter

Nu starter en pårørendegruppe særligt for pårørende til patienter med demens og anden etnisk baggrund end dansk.

Det kan være krævende at være pårørende til en person med demens. Derfor har vi i Københavns Kommune en række tilbud til pårørende. Og nu starter en ny pårørendegruppe særligt for pårørende til patienter med demens og etnisk minoritetsbaggrund. Gruppen mødes i Center for Demens på Nørrebro og er faciliteret af en demensfaglig rådgiver og en antropolog.

Har du en patient, som er pårørende til en københavner med demens og etnisk minoritetsbaggrund, kan den nye gruppe måske være det rette tilbud.

Gruppen mødes syv gange om året, og der er løbende optag. Forløbet foregår på dansk.

Oplæg og deling af erfaringer

En demensfaglig rådgiver vil holde korte oplæg, og der vil være mulighed for at dele erfaringer og skabe netværk.

Deltagerne er selv med til at bestemme, hvilke temaer der skal tales om. Det kan fx være viden om rettigheder og tilbud, hvordan man mindsker konflikter, og hvordan man tager vare på sig selv som pårørende.

SÅDAN HENVISER DU

Patienten skal ringe til Center for Demens, Træning og Rådgivning på tlf. 23 81 75 75 og spørge efter pårørendegruppen for etniske minoriteter.

Læs mere om pårørendegruppen 

Ny hjemmeside med alle pårørendetilbud

Alle tilbud om pårørendevejledning og pårørendekurser for pårørende på tværs af diagnoser og situationer er nu samlet på en fælles hjemmeside, som du kan henvise patienterne til www.kk.dk/paaroerende