Børn med svær overvægt reducerer BMI og forbedrer trivslen

80 % reducerer deres BMI SDS og forbedrer trivslen ved et Sund Vægt forløb i Center for Børn og Unges Sundhed. Det viser ny evaluering.

Møder du børn med svær overvægt i din praksis, så fortæl familien om Center for Børn og Unges tilbud Sund Vægt, der henvender sig til hele familien. En ny evaluering fra 2022 viser, at 80 % reducerer deres BMI SDS ved forløbet. Samtidig viser den også, at tilbuddet understøtter god trivsel hos børn og unge. Både børn, unge og forældre fortæller i evalueringen, at deres Sund Vægt-forløb har bidraget til, at barnet eller den unge har lært at holde mere af sin krop, og de har lært, at en sund krop ikke kun handler om at tabe sig.

Tilbud til børn fra 2 år og deres familier

Sund Vægt er et tilbud til børn og unge med svær overvægt i alderen 2-16 år og deres familier. Et behandlingsforløb består af familiesamtaler, hvor én eller begge forældre deltager sammen med barnet eller den unge. Ved familiesamtalerne får barnet eller den unge undersøgt sit helbred, og familien arbejder med, hvad der skal til, for at barnet eller den unge opnår en sund vægt. Samtalerne tager altid afsæt i familiens hverdag. Foruden familiesamtaler er der også tilbud om psykologsamtaler, ugentlige aldersopdelte motionstilbud til alle børn og unge mellem 6 og 16 år og madværksteder for hele familien.

En familie møder typisk 3-5 medarbejdere fra et tværfaglige team, der alle har faglig viden om overvægt. Teamet består af sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere, psykologer og læger. Sammen hjælper de med individuelle løsninger, der kan skabe forandringer.

Evalueringens resultater

I en ny evaluering fra 2022 indgår 989 børn og unge, der har været i forløbet Sund Vægt i perioden fra 2017-2021.

Vægttab

80 % af børnene og de unge har reduceret deres BMI SDS efter 6 og fortsat efter 24 måneder.

Forbedret trivsel

Flere børn og unge, der oplevede trivselsproblemer, inden de startede i tilbuddet, har ifølge deres forældre igennem tilbuddet opnået en bedre trivsel. Børnene og de unge har blandt andet fået mere selvværd, selvtillid og er blevet mere sociale. Børn, unge og forældre fortæller, at deres Sund Vægt forløb har bidraget til, at børnene og de unge har lært at holde mere af deres krop, og lært at en sund krop ikke kun handler om at tabe sig.

Øget viden

Igennem tilbuddet har både forældre, børn og unge fået viden og en større bevidsthed om sund kost og motion. Denne viden har bidraget til, at familierne har haft succes med at ændre børnene og de unges kost- og motionsvaner.

Succes uafhængig af socioøkonomi

Evalueringen viser, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem børnene og de unges vægtudvikling og forældrenes etnicitet, uddannelsesniveau eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Sund Vægt er lykkedes med at hjælpe børn og unge i at opnå en sundere vægt uanset forældrenes socioøkonomiske baggrund.

Målgruppe for Sund Vægt

Du kan henvise børn mellem 2-16 år, som bor, går i daginstitution eller går i skole i Københavns Kommune. Børnene skal have et BMI, der i henhold til alder og køn ligger på eller over 99-percentilen på WHO’s BMI-for-alder-kurve (2-4 år) eller Nysoms BMI-kurve (5-16 år).

BMI-beregner

Find BMI-beregner her

Sådan henviser du

Du kan henvise til tilbuddet via den dynamiske henvisning. Vælg Kommune – Svær overvægt hos børn.
Se henvisningsguiden her

Du kan også henvise børn via lokationsnummer: 5790002618666