Bliv fast læge på et botilbud i Brønshøj eller Sydhavnen

Bliv fast læge for patienter på et botilbud, vejled og rådgiv personalegruppen og vær med til at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet.

Socialforvaltningen søger faste læger til to botilbud i henholdsvis Sydhavnen og Brønshøj. Som fast læge bliver du praktiserende læge for ca. 30 patienter på botilbuddet, og der er behov for, at du kommer regelmæssigt på botilbuddet. Derudover giver du faglig rådgivning og sparring til botilbuddets personalegruppe 6-7 timer om måneden. For denne rådgivning honoreres du efter gældende konsulenttakst i ”Rammeaftale om fasttilknyttede læger på kommunale botilbud i Region Hovedstaden”.

En medarbejder med sundhedsfaglig baggrund bliver din faste kontaktperson.

Formålet med en læge, som er fast tilknyttet et botilbud, er at sikre bedre behandling af den enkelte beboers sygdomme og mere sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddene. Ordningen er lig den ordning, som gælder for faste læger på plejehjem.

Få indflydelse på kvaliteten

Det konkrete set-up for din funktion tilrettelægges med afsæt i en løbende dialog mellem dig og botilbuddets ledelse. På den måde får du betydelig indflydelse på at udvikle botilbuddets sundhedsfaglige kvalitet og på, at ordningen tilrettelægges, så den harmonerer med at have egen praksis ved siden af. Der indgås en individuel kontrakt mellem dig og botilbuddet. Kontraktforholdene tager udgangspunkt i Rammeaftale om fasttilknyttede læger på kommunale botilbud i Region Hovedstaden.

OM TILBUDDENE

Tranehavegård er et botilbud til borgere, som udover psykiske udfordringer kan have helbredsmæssige-, beskæftigelsesmæssige- og/eller sociale udfordringer. Botilbuddet er beliggende i København SV og har 44 beboere. Du kan læse mere her: Tranehavegård | Socialpsykiatri København (kk.dk)                   

Kollektivhuset er et socialpsykiatrisk botilbud beliggende på Bellahøj for borgere med psykiske og/eller sociale udfordringer. Botilbuddet består af 71 boliger fordelt på to opgange. Du kan læse mere her: Kollektivhuset | Socialpsykiatri København (kk.dk)

Yderligere information

For yderligere oplysninger, kontakt praksiskonsulent og læge Rikke Peitersen på tlf. 25 46 61 75 / mail rikkepeitersen@hotmail.com eller sundhedsfaglig konsulent Inge-Gerd Grøntved Larsen på tlf. 20 48 09 57 / mail DP4H@kk.dk.

Søg jobbet

Send os din ansøgning pr. mail senest 7. juni til Inge-Gerd Grøntved Larsen på mail DP4H@kk.dk.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af din motivation for at blive fast læge på et botilbud samt nogle linjer om dig, hvor du har praksis, og hvilket botilbud du ønsker at blive tilknyttet. 

Tiltrædelsesdato vil blive aftalt ifm. en samtale.