Astma – nyt tilbud til børn, unge og voksne

Københavns Kommune tilbyder nu forløb til både børn, unge og voksne med astma. Tilbuddet skal styrke evnen til at mestre livet med astma.

Langt de fleste personer med astma lever med en velreguleret astma. Men der er en gruppe af voksne samt børn, unge og deres familier, der har svært ved at mestre sygdommen, eller som ikke tager deres medicin. For dem er der nu et nyt tilbud – en indsats, som kan støtte dem i at leve et godt liv med deres sygdom og undgå forværring og unødige indlæggelser.

Sygdomsmestring for voksne fra 25 år

Forløbet til voksne består blandt andet af viden om sygdommen, sygdomsmestring, inhalationsmedicin- og teknik, livsstilens betydning og vaneændringer. Derudover er der mulighed for individuel kost- og motionsvejledning samt træning. Er der brug for det, kan din patient også få hjælp til rygestop.

Familieorienteret indsats til børn og unge fra 5-24 år

Astmaindsatsen til børn og unge er i høj grad en familieorienteret indsats og varetages derfor i Center for Børn og Unges Sundhed. Her bliver familien tilbudt et forløb, hvor der i sygdomsmestringen er fokus på medicinhåndtering og håndtering af forværringer. Tilbuddet består også af leg og bevægelse samt viden om det, der kan have negativ indvirkning på udvikling af astma, så som allergi, luftforurening og passiv rygning. Unge og forældre, der ryger, kan få hjælp til rygestop.

Individuelt tilrettelagt forløb

Forløbene til både børn, unge og voksne består af 2-4 mødegange af 2 timers varighed. Forløbene kan tilbydes i både dag- og aftentimer.

Som ved kommunens andre indsatser kan din patient få et individuelt tilrettelagt forløb, hvor der kan veksles mellem individuelle samtaler og holdundervisning.

Din patienter møder sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, som har viden og erfaring med patienter med astma.

 

SÅDAN HENVISER DU

Du henviser til et astmaforløb via dynamisk henvisning. Børn og unge fra 5-24 år henvises til Center for Børn og Unges Sundhed, og voksne fra 25 år henvises til astmatilbuddet i Center for KOL.