Nyhedsartikler

Københavns Kommune udsender 4 gange årligt et nyhedsbrev til praktiserende læger efter aftale med PLO-København.
Nyhedsbrevet indeholder 3-4 historier om tilbud i Københavns Kommune, der er relevante for almen praksis. 

Nyhed | 03.06.24;

⟶ Underret straks ved vold og seksuelle overgreb på børn og unge

Du skal straks ringe til socialforvaltningen ved mistanke eller viden om, at et barn eller en ung er udsat for voldelige eller seksuelle overgreb.
Nyhed | 03.06.24;

⟶ Ung på vej – psykologsamtaler for 13-15-årige i mistrivsel

Ser du familier med 13-15-årige, der mistrives? Så henvis til familietilbuddet Ung på vej.
Nyhed | 03.06.24;

⟶ Ser du børn og unge med højt skolefravær?

Når skolefravær skyldes mistrivsel, har skolen ansvar for at iværksætte indsatser, der kan hjælpe barnet. Men har du mistanke om vold og overgreb, ska
Nyhed | 03.06.24;

⟶ Hjælp os med at bremse udviklingen i svær overvægt

Ny fremskrivning viser, at hver tredje voksne dansker vil have svær overvægt i 2040. Fokus på børn kan bremse udviklingen. Men vi har vi brug for din
Nyhed | 20.02.24;

⟶ Demens: Ny pårørendegruppe for etniske minoriteter

Nu starter en pårørendegruppe særligt for pårørende til patienter med demens og anden etnisk baggrund end dansk.
Nyhed | 20.02.24;

⟶ Nikotinstop for gravide og nybagte forældre

Nyt tilbud skal hjælpe gravide og nybagte mødre med at kvitte cigaretter og andre nikotinprodukter. Partnere kan også deltage på det særlige forløb.
Nyhed | 20.02.24;

⟶ Samarbejde med kommunens akutteam

Når du kontakter kommunens akutteam, skal du samarbejde som beskrevet i Region Hovedstadens samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner.
Nyhed | 20.02.24;

⟶ Film om forebyggelse på din infoskærm i venteværelset

Har du en infoskærm i dit venteværelse? Så kan du nu vise film om udvalgte kommunale tilbud inden for forebyggelse.
Nyhed | 20.02.24;

⟶ Ny telefonrådgivning – få sparring om alkoholbehandling

På ASAP, der er en alkoholrådgivning for læger i almen praksis, kan du få vejledning om tilbud og behandling af patienter med alkoholproblemer.
Nyhed | 20.02.24;

⟶ Bliv vores nye praksiskonsulent på sundheds- og ældreområdet

Hjælp os med at øge kvaliteten, forbedre kommunikationen og styrke samarbejdet – særligt om kronisk sygdom og den ældre medicinske patient.
Nyhed | 03.10.23;

⟶ Rygsmerter? Henvis til rehabilitering

Du kan henvise patienter med længerevarende rygsmerter til rehabilitering og behandling i Københavns Kommune.
Nyhed | 03.10.23;

⟶ Urin- og anal-inkontinens – nu er der tilbud flere steder i byen

Tilbuddet om en uddannelse til patienter med inkontinens udvides, så der nu flere steder i byen er hold, hvor man kan komme på uddannelsen.
Nyhed | 03.10.23;

⟶ Nyt tilbud om telemedicin til patienter med KOL

I hele landet etablerer kommunerne nu tilbud om telemedicin til patienter med KOL. Københavns Kommunes tilbud er som et af de første åbent og klar til
Nyhed | 03.10.23;

⟶ Astma – nyt tilbud til børn, unge og voksne

Københavns Kommune tilbyder nu forløb til både børn, unge og voksne med astma. Tilbuddet skal styrke evnen til at mestre livet med astma.
Nyhed | 14.08.23;

⟶ Workflow viser rollefordeling ved dosispakket medicin

Hvem gør hvad og hvornår, når en patient skal på dosispakket medicin? Få overblikket i nyt workflow, der også viser arbejdsgang ved sidedosering ændri
Nyhed | 14.08.23;

⟶ Nu er jeg fri for at sidde og vente på hjemmeplejen

Fri for at vente på sygeplejersken. Samme pris hver gang. Nemt at have dosisposerne med på tur. Lia Hansen ser mange fordele ved nu at få sin medicin
Nyhed | 14.08.23;

⟶ Ny hotline guider ved akutte spørgsmål om dosispakket medicin

Har du akut brug for råd og vejledning om dosispakket medicin, kan du få direkte hjælp via ny hotline.
Nyhed | 14.08.23;

⟶ Dosispakket medicin frigiver tid

Læge Torben Larsen: Det kan være svært i starten, men dosispakket medicin betyder mindre arbejde med løbende at forny recepter.
Nyhed | 14.08.23;

⟶ Nyt undervisningstilbud i dosispakket medicin målrettet almen praksis i Københavns Kommune

Bliv undervist i brugen af dosispakket medicin – og bliv honoreret for det. Undervisningen varer cirka 1 time.
Nyhed | 14.08.23;

⟶ Dosispakket medicin er nu førstevalg i København

Alle, der har brug for hjælp til at få doseret sin medicin, vil som udgangspunkt blive tilbudt dosispakket medicin.
Nyhed | 25.05.2023;

⟶ Kommuniker med jobcentrene via korrespondancemeddelelse

Læs praksiskonsulent Heidi Hedegaards gode råd om korrespondancemeddelelser.
Nyhed | 25.05.2023;

⟶ Børn med svær overvægt reducerer BMI og forbedrer trivslen

80 % reducerer deres BMI SDS og forbedrer trivslen ved et Sund Vægt forløb i Center for Børn og Unges Sundhed. Det viser ny evaluering.
Nyhed | 25.05.2023;

⟶ Flere i virksomhedspraktik betyder flere LÆ-attester

Hensyn til skånebehov, funktionsevne og patientens generelle situationen er afgørende for en god virksomhedspraktik.
Nyhed | 25.05.2023;

⟶ Nyt tilbud til gravide i København

Sundhedsplejen tilbyder nu besøg til førstegangsfødende og til familier, der venter tvillinger eller trillinger.
Nyhed | 25.05.2023;

⟶ Invitation til tværsektorielt samarbejde

Nu har du muligheden for at styrke indsatsen for dine patienter med type 2-diabetes og hjertesygdom. TværSam inviterer flere læger med.
Nyhed | 25.05.2023;

⟶ Nyt tilbud: psykologsamtaler til 13-15-årige i mistrivsel

Nu kan du henvise 13-15-årige i begyndende psykisk mistrivsel til psykologsamtaler i Center for Mental Sundhed.
Nyhed | 25.05.2023;

⟶ Nyt actioncard guider ved psykisk sårbare børn og unge

Tydeligere kommunikationsveje, brug af underretninger og rådgivningstilbud, kontakt til PPR/Tværfaglig support. Nyt actioncard viser vejen.
Nyhed | 25.05.2023;

⟶ Bliv fast læge på et botilbud i Brønshøj eller Sydhavnen

Bliv fast læge for patienter på et botilbud, vejled og rådgiv personalegruppen og vær med til at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet.
Nyhed | 26.01.23;

⟶ Ny undersøgelse viser positive effekter af diabetestilbud

Fald i HbA1c, bedre mental trivsel og reduceret diabetesstress. Rehabiliteringstilbud til københavnere med type 2-diabetes har god effekt.
Nyhed | 26.01.23;

⟶ Center for KOL er flyttet til Østerbro

Center for KOL er flyttet til nye lokaler i Randersgade på Østerbro.
Nyhed | 26.01.23;

⟶ Nyt tilbud: Støtte til demensudredning

Nu kan dine patienter få støtte ved udredning af demens. Målgruppen er patienter, der ikke er i stand til at gennemføre en udredning alene.
Nyhed | 26.01.23;

⟶ Ny målgruppe for tilbud til patienter med rygsmerter

Nu kan du henvise patienter med længerevarende rygsmerter til rehabilitering og behandling i Københavns Kommune.
Nyhed | 07.10.22;

⟶ Ophør af Tryghedskassen

Apotekerne stopper produktion af tryghedskasser. Det sker, efter at bl.a. Dansk Selskab for Almen Medicin ikke længere støtter brug af Tryghedskassen.
Nyhed | 07.10.22;

⟶ Nyt udendørs tilbud på Vesterbro for patienter med KOL

Nu kan dine patienter med KOL få et rehabiliteringsforløb, som foregår udendørs i kommunens terapihave på Vestre Kirkegård på Vesterbro.
Nyhed | 07.10.22;

⟶ Nu kan du igen henvise børn og unge med svær overvægt til Sund Vægt

Efter længere tids problemer virker Sund Vægts henvisningskanal igen, og du kan nu (gen)henvise børn og unge med svær overvægt til behandling.
Nyhed | 07.10.22;

⟶ Invitation: Fyraftensmøde om mulighederne for et langt praksisliv

Kom og hør om de muligheder og tilbud, der kan gøre det muligt for dig at forlænge din tid i almen praksis. Sæt kryds ved den 28. november kl. 16.30.
Nyhed | 28.04.2022;

⟶ Henvis til rygestop på appen e-kvit

Kender du e-kvit? Gør dine patienter? Appen e-kvit hjælper især unge og rygere med en længere uddannelse med at blive fri af nikotinen.
Nyhed | 28.04.2022;

⟶ Socialfaglig rådgivning ved demens

Fremtidsfuldmagt og værgemål ved demens? Fortæl dine patienter, at de kan få socialfaglig vejledning og rådgivning i Center for Demens.
Nyhed | 28.04.2022;

⟶ Ny borgeruddannelse til ældre med inkontinens

Vi har flere tilbud til ældre med inkontinens. Det gælder både urin- og analinkontinens. Nyeste tilbud er et uddannelsesforløb med viden og øvelser.
Nyhed | 13.10.21;

⟶ Helene fik hjælp af Københavns Kommune til at realisere sin vision om en moderne praksis

Københavns Kommune kan hjælpe læger med at navigere i kommunens regler – blandt andet, hvis du vil udvide din praksis.
Nyhed | 13.10.21;

⟶ Tværsektorielt møde med neurologiske patienter

Et tværsektorielt møde med neurologiske patienter skal fremme det sammenhængende patientforløb. Ny afprøvning er netop sat i gang.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Gratis tilbud til alle pårørende i Københavns Kommune

Det kan være svært at være pårørende til en langvarigt syg eller døende. Vi tilbyder både kurser, vejledning og temamøder. Også online.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Vil du forbedre forløb for patienter med type 2-diabetes?

Giv dine patienter med diabetes bedre forløb med brug af to nye tilbud: Spørgeskemaet Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) og TværSam.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Patienter med sklerose får godt overblik på ny hjemmeside

Infoskærm i din praksis kan guide patienter med sklerose og deres pårørende.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Ønsker patienter rygestop? Så brug den dynamiske henvisning

Januar er højsæson for rygestop. Rygestop København hjælper gerne dine patienter med at finde og tilmelde sig et af kommunens rygestoptilbud.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Redskabet BASIC-Q styrker opsporingen af personer med demens

Kommunen vil opspore flere københavnere med demens og motivere til udredning hos egen læge.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Gratis psykologsamtaler til ældre i København

Alle københavnere over 65 år, som mistrives mentalt, kan nu benytte sig af nyt kommunalt tilbud om gratis psykologhjælp.
Nyhed | 06.01.22;

⟶ Ny aftale om honorar ved opstart af dosispakket medicin

Der er tale om en midlertidig ordning i en periode under Covid-19. Aftalen udløber den 1. april 2022. Aftalen har været drøftet i kommunalt lægelig ..

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev