Nyheder

Københavns Kommune udsender 4 gange årligt et nyhedsbrev til praktiserende læger efter aftale med PLO-København. Nyhedsbrevet indeholder 3-4 historier om tilbud i Københavns Kommune, der er relevante for almen praksis.

Nyhed | 28.04.2022;

⟶ Giv os din mening om Sundhedstilbud.kk.dk

Sundhedstilbud.kk.dk samler over 90 kommunale sundhedstilbud. Men er siden nem at bruge? Besvar 5 spørgsmål, og hjælp med at gøre siden endnu bedre.
Nyhed | 28.04.2022;

⟶ Ny borgeruddannelse til ældre med inkontinens

Vi har flere tilbud til ældre med inkontinens. Det gælder både urin- og analinkontinens. Nyeste tilbud er et uddannelsesforløb med viden og øvelser.
Nyhed | 28.04.2022;

⟶ Socialfaglig rådgivning ved demens

Fremtidsfuldmagt og værgemål ved demens? Fortæl dine patienter, at de kan få socialfaglig vejledning og rådgivning i Center for Demens.
Nyhed | 28.04.2022;

⟶ Henvis til rygestop på appen e-kvit

Kender du e-kvit? Gør dine patienter? Appen e-kvit hjælper især unge og rygere med en længere uddannelse med at blive fri af nikotinen.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Gratis psykologsamtaler til ældre i København

Alle københavnere over 65 år, som mistrives mentalt, kan nu benytte sig af nyt kommunalt tilbud om gratis psykologhjælp.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Vil du forbedre forløb for patienter med type 2-diabetes?

Giv dine patienter med diabetes bedre forløb med brug af to nye tilbud: Spørgeskemaet Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) og TværSam.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Ønsker patienter rygestop? Så brug den dynamiske henvisning

Januar er højsæson for rygestop. Rygestop København hjælper gerne dine patienter med at finde og tilmelde sig et af kommunens rygestoptilbud.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Redskabet BASIC-Q styrker opsporingen af personer med demens

Kommunen vil opspore flere københavnere med demens og motivere til udredning hos egen læge.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Gratis tilbud til alle pårørende i Københavns Kommune

Det kan være svært at være pårørende til en langvarigt syg eller døende. Vi tilbyder både kurser, vejledning og temamøder. Også online.
Nyhed | 28.01.22;

⟶ Patienter med sklerose får godt overblik på ny hjemmeside

Infoskærm i din praksis kan guide patienter med sklerose og deres pårørende.
Nyhed | 06.01.22;

⟶ Ny aftale om honorar ved opstart af dosispakket medicin

Der er tale om en midlertidig ordning i en periode under Covid-19. Aftalen udløber den 1. april 2022. Aftalen har været drøftet i kommunalt lægelig ..
Nyhed | 13.10.21;

⟶ Helene fik hjælp af Københavns Kommune til at realisere sin vision om en moderne praksis

Københavns Kommune kan hjælpe læger med at navigere i kommunens regler – blandt andet, hvis du vil udvide din praksis.
Nyhed | 13.10.21;

⟶ Tværsektorielt møde med neurologiske patienter

Et tværsektorielt møde med neurologiske patienter skal fremme det sammenhængende patientforløb. Ny afprøvning er netop sat i gang.

Tilmed dig vores nyhedsbrev