Praksisdag for praktiserende læger og uddannelseslæger

Siden 2017 har Københavns Kommune sammen med PLO-Hovedstaden en gang årligt inviteret til praksisdag for praktiserende læger og uddannelseslæger på Københavns Rådhus.

100 læger plejer at deltage, når der sættes fokus på samarbejdet mellem almen praksis og kommunen. Med oplæg og en markedsplads, hvor kommunale tilbud er repræsenteret, giver dagen mulighed for at få et bedre indblik i kommunens mange gode tilbud og indgangen til dem. På dagen er der også plads til at indgå i dialog om, hvordan der kan arbejdes tættere og bedre sammen på tværs til glæde for den enkelte patient.

Næste Praksisdag for praktiserende læger og uddannelseslæger forventes at finde sted i oktober 2022.