Praksisdag for praktiserende læger og uddannelseslæger

Siden 2017 har Københavns Kommune sammen med PLO-København en gang årligt tilbage til praksisdag for praktiserende læger og uddannelseslæger på Københavns Rådhus.

100 læger plejer at deltage, når der sættes fokus på samarbejdet mellem almen praksis og Københavns Kommune. I år finder praksisdagen sted torsdag den 26. oktober kl. 13.30-17.00 på Københavns Rådhus. 

Årets tema er palliation, og dagens program sætter fokus på Københavns Kommunes palliative tilbud og det tværsektorielle samarbejde. Med dagen får du et bedre overblik over pleje- og behandlingsmuligheder samt ekstern bistand i arbejdet med palliation.

Invitation, program og tilmelding kan tilgås via nedenstående link: 

Tilmeld dig Praksisdag her.