Kommunalt Lægeligt Udvalg

I henhold til overenskomst om almen praksis er der i København nedsat et kommunalt lægeligt udvalg (KLU) med repræsentanter fra PLO-København og Københavns Kommune.

Formålet med udvalget er at styrke dialogen på tværs og sikre et samarbejde om den brede vifte af emner, der er fælles for almen praksis og kommunernes indsats på sundhedsområdet.

I Københavns Kommune mødes udvalget fire gange årligt, og du kan læse nærmere om deltagere og mødedatoer nedenfor.
Vejledning om kommunalt lægelige udvalg kan findes her.

PLO-København

 • Anna B. Madsen, praktiserende læge, Lægerne Lund & Madsen
 • Benny Ehrenreich, formand, praktiserende læge, Lægerne Borups Allé 1
 • Jan Værnet, praktiserende læge, Amagercentrets Læger
 • Vibeke Vestereng, praktiserende læge, Lægerne Gammel Mønt

PLO-sekretariat

 • Finn Altschuler, advokat
 • Iben Sorgenfrey, sekretær

Praksiskonsulenter

 • Esben Krogh Hall Andersen, praktiserende læge, Lægeklinikken PLC
 • Sara Pries Jensen, praktiserende læge, Grøndalslægerne

Københavns Kommune

 • Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgester
 • Karen Nørskov Toke, sundhedschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Katrine Schjønning, folkesundhedschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Helle Petersen, socialoverlæge, Socialforvaltningen
 • Cecilie Engell, borgercenterchef, Socialforvaltningen
 • Lisbet Stihøj Kristensen, kontorchef, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
 • Christina Haahr Bach, leder af skole, inklusion og sundhed, Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Stine Mieth-Waldorff, afdelingsleder, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Lise Gert Kristensen, specialkonsulent, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

KLU-sekretariat

 • Thomas Rye, chefkonsulent, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • 8. april 2021
 • 7. juni 2021
 • 11. oktober 2021
 • 13. december 2021