Kommunalt Lægeligt Udvalg

I henhold til overenskomst om almen praksis er der i København nedsat et kommunalt lægeligt udvalg (KLU) med repræsentanter fra PLO-København og Københavns Kommune.

Formålet med udvalget er at styrke dialogen på tværs og sikre et samarbejde om den brede vifte af emner, der er fælles for almen praksis og kommunernes indsats på sundhedsområdet.

I Københavns Kommune mødes udvalget fire gange årligt, og du kan læse nærmere om deltagere og mødedatoer nedenfor.
Vejledning om kommunalt lægelige udvalg kan findes her.

PLO-København

 • Benny Ehrenreich, formand, praktiserende læge, Familielægen Nørrebro
 • Anna B. Madsen, praktiserende læge, Lægerne Lund & Madsen
 • Thomas Saxild, praktiserende læge, Grøndalslægerne 
 • Jakob Maraldo, praktiserende læge, Citydoctors

PLO-sekretariat

 • Finn Altschuler, advokat
 • Iben Sorgenfrey, sekretær

Praksiskonsulenter

 • Esben Krogh Hall Andersen, praktiserende læge, Lægeklinikken PLC
 • Sara Pries Jensen, praktiserende læge, Lægehuset Kronen

Københavns Kommune

 • Sisse Marie Welling, Sundheds- og Omsorgsborgester
 • Sine Jungersted, centerchef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Stine Mieth-Waldorff, afdelingsleder, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Britt Bergstedt, borgercenterchef, Socialforvaltningen
 • Boel Leth Emanuel, sundhedskonsulent, Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Eliane Hove, områdechef, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

KLU-sekretariat

 • Thomas Rye, chefkonsulent, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

26. februar

3. juni

7. oktober

9. december