Møder

Her finder du relevant information om møder mellem almen praksis og Københavns Kommune. 

PLO-København

 • Anna B. Madsen, praktiserende læge, Lægerne Lund & Madsen
 • Benny Ehrenreich, formand, praktiserende læge, Lægerne Borups Allé 1
 • Jan Værnet, praktiserende læge, Amagercentrets Læger
 • Vibeke Vestereng, praktiserende læge, Lægerne Gammel Mønt

PLO-sekretariat

 • Finn Altschuler, advokat
 • Iben Sorgenfrey, sekretær

Praksiskonsulenter

 • Esben Krogh Hall Andersen, praktiserende læge, Lægeklinikken PLC
 • Sara Pries Jensen, praktiserende læge, Grøndalslægerne

Københavns Kommune

 • Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgester
 • Karen Nørskov Toke, sundhedschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Katrine Schjønning, folkesundhedschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Helle Petersen, socialoverlæge, Socialforvaltningen
 • Cecilie Engell, borgercenterchef, Socialforvaltningen
 • Lisbet Stihøj Kristensen, kontorchef, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
 • Christina Haahr Bach, leder af skole, inklusion og sundhed, Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Stine Mieth-Waldorff, afdelingsleder, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Lise Gert Kristensen, specialkonsulent, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

KLU-sekretariat

 • Thomas Rye, chefkonsulent, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • 8. april 2021
 • 7. juni 2021
 • 11. oktober 2021
 • 13. december 2021